การ Register SIP Phone เข้า Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

ในบทความนี้ จะแสดงวีธีการ Add SIP Phone หรือ Third-party SIP Phone เข้ามา Register เพื่อใช้งานผ่าน Cisco Unified Communications Manager (CUCM) และ CUCM จะทำหน้าที่เป็น SIP Server ในการจัดการสายต่าง ๆ ที่โทรหากัน ซึ่งจะแสดงวิธีการ Add  Hard Phone โดยใช้อุปกรณ์ของ Yealink และ Soft Phone โดยใช้โปรแกรม MicroSIP มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 1. สร้าง User Step 1 : ไปที่ User Management >> End User >> Add New Step […]

วิธีการสร้าง Voice Translation Rules บน Cisco ISR (Integrated Service Router)

หลายวันก่อนผมได้มีโอกาสไป Implement งาน IP PBX ที่มหาวิทยาลัยที่หนึ่งในเมืองไทย และได้มีโอกาสไปแก้ไขปัญหาเรื่องของระบบ Network ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ทำให้มีผลกระทบต่อระบบโทรศัพท์ไอพีของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่สามารถโทรข้ามคณะกันได้ เลยต้องหันมาใช้วิธีการทำ SIP Trunk ผ่านทาง CUBE (Cisco Unified Border Element) ไปที่ตู้โทรศัพท์ของศูนย์คอมพิวเตอร์แทนแบบเดิมที่ได้ให้ Cisco CallManager ทำการทำ SIP Trunk ตรงไปยังตู้ Siemens Hybrid PBX ของมหาวิทยาลัย เลยเป็นที่มาในการเขียนบทความนี้เพื่อให้หลาย ๆ คนที่ประสบปัญหาเดียวกัน หรือกำลังหาโซลูชั่นในการเชื่อมต่อลักษณะเดียวกันนี้นั่นเอง ขออนุญาตเกริ่นนำเพื่อให้มีไอเดียเบื้องต้นกันก่อนนะครับ หลายคนที่ทำงานเกี่ยวกับโทรศัพท์ หรือตู้สาขามาคงเคยเจอความต้องการของลูกค้าที่อยากจะให้เบอร์โทรศัพท์ภายใน ถูกส่งออกไปเปลี่ยนเป็นเบอร์ภายนอกหมายเลขต่าง ๆ ซึ่งอาจจะส่งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานบ้าง หรือผู้ให้บริการ SIP Trunk บ้างก็เป็นไปได้ ทางผู้ให้บริการนั้น ๆ จะมี Format ในการรับ Digit ว่ามีกี่หลัก ซึ่งทางผู้ดูแลระบบจะต้องจัดการเขียน […]