บริษัท เอเบิ้ลเน็ต จำกัด

ถูกก่อตั้งขึ้นจากวิศวกรระบบ บริษัทฯ ที่ให้บริการด้านอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้ออกมาจากบริษัทฯ และรวมตัวกัน มีพันธกิจหลักคือการเป็นไอทีเอ้าท์ซอร์ส สำหรับธุรกิจ และหน่วยงานต่างๆ เราจะเข้ามาช่วยเหลือทางพาร์ทเนอร์ (Partner) และผู้รับเหมาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (System Integrator) ให้ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโปรเจ็คได้ทันเวลา และตรงตามความต้องการ รวมไปถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯในการลงทุนจ้างวิศวกรระบบ เรามีบริการด้านการให้คำปรึกษา ออกแบบ คอนฟิก (Configure) และดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ สตอร์เรจ อย่างมืออาชีพ เพื่อให้องค์กรของท่านสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในส่วนของลูกค้าองค์กร (End User) เราจะเข้าไปช่วยให้องค์กรสามารถพัฒนาระบบงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้เร็ว ได้ผลคุ้มค่ากับการลงทุน โดยเฉพาะผลที่ได้ในรูปแบบการใช้งานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในด้านต่าง ๆ สร้างระบบบริการที่ดี ตลอดจนมีภาระต่อการลงทุนทางด้านไอทีอย่างเหมาะสม สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ เรามีบริการในหลายๆ เทคโนโลยี อันได้แก่ Network Infrastructure, Mobility, Security, Datacenter และ Collaboration เรามีความเชี่ยวชาญทั้ง 5 เทคโนโลยีนี้ เพื่อเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอเบิ้ลเน็ตมีลักษณะตำแหน่งจุดยืนที่แตกต่างจากทั่วไป ในการดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม โดยเรามีอัตลักษณ์ดังต่อไปนี้

  • ความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ที่ลึกซึ้ง : เราอยู่ในวงการคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมกว่า 20 ปี และมีใบวุฒิบัตรจาก Cisco, Microsoft, VMware, APC และอื่นๆ
  • การเข้าถึงแบบมืออาชีพ : เรามีระบบการให้บริการ และดูแลลูกค้าในแบบ 8x5xNBD และจะพัฒนาเป็น 24x7 ในวันข้างหน้า
  • ความสัมพันธ์ทีดีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ : เรามีพี่น้อง เพื่อนๆ ที่เคยทำงานด้วยกันในหลากหลายเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถช่วยเปิดเคส และแก้ไขปัญหาให้ทั้งงาน Presale และ Postsale ได้อย่างดี รวมถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ เพื่อให้ตัวแทนจำหน่าย (Partner) สามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้น และช่วยลดภาระงานของเจ้าของผลิตภัณฑ์
  • โฟกัสธุรกิจ : เราทำงานใกล้ชิดกับทางองค์กร รวมไปถึงพนักงานด้านไอที โดยเราจะมีอบรมเชิงลึกแบบไม่กั๊กความรู้พร้อมเอกสารมอบให้กับทางพนักงานเพื่อสามารถไว้ใช้อ้างอิงได้

เรามีใบวุฒิบัตรที่สอบผ่านทั้งในระดับ Associate และ Professional จาก บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด, บริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด และ Ruijie Networks

ccda2 ccna-rs ccnavoice cisco-ccnp-rs  


เอเบิ้ลเน็ตจะเข้าไปช่วยเหลือทีมไอทีขององค์กรต่างๆ ให้ควบคุมดูแลและบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่าย และมีประสิทธิภาพ
างเรามีความรู้ความชำนาญโดยเฉพาะเจาะจงในอุปกรณ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้