วิธีการคอนฟิก SSH สำหรับ Cisco Router/Switch

ในบทความนี้ ผมจะมาแสดงขั้นตอน วิธีการคอนฟิก SSH Server บน Cisco Switch / Router รวมถึง ASA Firewall ได้ด้วยครับ การใช้ SSH ในการเข้าไปจัดการกับอุปกรณ์จะให้ความปลอดภัยที่สูงกว่าการใช้งาน Telnet เนื่องจาก SSH จะทำการ Encrypt ข้อมูลที่ส่งหากันระหว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้คอนฟิก กับ อุปกรณ์ Network ของเรา หากมี Hacker แอบดักจับข้อมูลของเรา ไปก็ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย เพราะเขาไม่สามารถแกะ Packet ออกมาอ่านได้ง่ายๆ อย่างแน่นอน ซึ่งตัว SSH ใช้ อัลกอริทึม เข้ารหัส RSA ซึ่งเป็นตัวเข้ารหัสที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก (ในตอนนี้ 2019) สำหรับองกรณ์ ที่ต้องการความปลอดภัยสูง แนะนำให้ใช้ SSH ในการ จัดการอุปกรณ์เลยครับ ขั้นตอนการคอนฟิก มีดังนี้  1. Setup management […]

Router Cisco 4451

1. อุปกรณ์ Router Cisco 4451 มีรายละเอียดดังนี้ 1.1. เป็นอุปกรณ์ที่มีโครงสร้างเป็นแบบ Modular Chassis และมีช่อง (Slots) แบบ Enhanced service-module สำหรับใส่โมดูล ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 1.2. มีหน่วยความจำแบบ Flash Memory อย่างน้อย 8 GB และสามารถขยายได้ถึง 32 GB 1.3. มีหน่วยความจำ DRAM สำหรับ Control/Services plane อย่างน้อย 4 GB และสามารถขยายได้ถึง 16 GB 1.4. มีพอร์ต Serial consoleไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต USB console ไม่น้อยว่า 1 พอร์ต 1.5. มีพอร์ต Gigabit […]

CCR1036-8G-2S+

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางรอง (Access Router) จำนวน 1 เครื่อง (CCR1036-8G-2S+) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 36 Core และมีความเร็วไม่น้อยกว่า 2 GHz มีหน่วยความจำ RAM อย่างน้อย 4 GB มีพอร์ตแบบ SFP+ ไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และมีพอร์ตแบบ USB อย่างน้อย 1 พอร์ต มีพอร์ต Gigabit Ethernet 10/100/1000 แบบ RJ-45 อย่างน้อย 8 พอร์ต มีพอร์ตแบบอนุกรม RS232 ที่ทำหน้าที่กำหนดพารามิเตอร์ของอุปกรณ์ได้ (Local configuration) จำนวน 1 พอร์ต สนับสนุน การทำงาน Hotspot, Loadbalance, Firewall, QoS ได้เป็นอย่างน้อย สนับสนุนการทำงาน […]