วิธีการทำให้ vCenter Server สามารถกำหนดให้ VM ใช้งาน Virtual Disk มากกว่า 2TB