Top 6 Global Mobile Messenger Apps in 2021

โปรแกรมแชทได้เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเติบโตของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เริ่มต้นจากโปรแกรมยอดฮิตที่หลายคนคงเคยใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น PIRCH98 เกิดมาพร้อม ๆ กับในยุคแรกของเว็บบอร์ดพันทิพย์, ICQ มีเสียงเป็นเอกลักษณ์คือ “โอ๊ะโอว” รวมไปถึง MSN Messenger โดยปัจจุบันทางไมโครซอฟท์ได้เปลี่ยนมาเป็น Skype หลังจากที่ได้ซื้อ Skype โปรแกรมที่ใช้โทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตจากประเทศลักเซมเบิร์ก มาในมูลค่า 8.5 พันล้าดอลลาห์สหรัฐ ซึ่งเป็นดีลที่สร้างความฮือฮามากในตลาดไอทีในช่วงปี 2011 พัฒนาการของการส่งข้อความหากัน ในช่วงปี 1997-2007 มักจะอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ เป็นหลัก จนในปี 2007 สตีฟ จ๊อปส์ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ออกผลิตภัณฑ์ iPhone รุ่นแรกที่เป็น Smartphone เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารทั้งข้อมูล ภาพ และเสียง การมาของสมาร์ตโฟน นี่เองทำให้ disrupt รูปแบบการส่งข้อมูลหลาย ๆ อย่างเช่น SMS ที่เราเคยส่งผ่านโทรศัพท์มือถือเดิม รวมไปถึงโปรแกรมส่งข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การส่งข้อมูลโดยเฉพาะข้อความ (Instant messaging) เป็นการส่งแบบเรียลไทม์ผ่านอินเทอร์เน็ต นับตั้งแต่การปรากฏตัวของสมาร์ตโฟนและการเพิ่มขึ้นของแอปพลิเคชันบนมือถือ […]