วิธี Configure เครื่อง Clients ผ่านระบบ Domain Controller

บทความที่แล้วได้มีการกล่าวถึงการ Add Clients เข้าไปยัง Domain Controller (DC) ของบริษัทไปแล้ว ในบทความนี้จะยกตัวอย่างการใช้ DC ในการ Configure dot1x บนเครื่อง Clients ที่อยู่ภายใต้ Domain ของบริษัท ลิงค์บทความที่เกี่ยวข้อง: >>คลิกที่นี่<< การสร้าง Group Policy สำหรับการ Force Configure เครื่อง Clients จาก บน Windows Server การจะ Configure เครื่อง Clients ผ่าน DC ได้ เราต้องให้ทางผู้ดูแลระบบ (Administrator: Admin) ทำการสร้าง Group Policy สำหรับการ Custom Configure ให้ Clients ตามที่ต้องการ โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่ Windows Server […]