ระบบสื่อสารแบบศูนย์รวม หรือ ระบบตู้สาขาแบบไอพี

ระบบสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communications) 1.1 อุปกรณ์ควบคุมการสื่อสารแบบ IP จำนวน 1 ชุด (R-CBE6K-K9) ต้องมีความสามารถที่จะใช้งานเครื่องโทรศัพท์ (IP Telephone) ที่ใช้โปรโตคอลเฉพาะ และโปรโตคอล SIP และมี License สำหรับใช้งานเครื่องโทรศัพท์แบบพื้นฐานได้ไม่น้อยกว่า 135 ไลเซนซ์ ต้องมีการทำงานทดแทนกันได้เป็นแบบ 1+1 ทุกส่วนประกอบโดยที่อุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งมีปัญหาโทรศัพท์จะต้องสามารถใช้งานได้ โดยต้องสามารถใช้งานโทรศัพท์ที่ใช้โปรโตคอล SIP และโปรโตคอลเฉพาะของบริษัทผู้ผลิต และอุปกรณ์สำรองสามารถนำไปติดตั้งที่ศูนย์สำรอง (Disaster Recovery Site)โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มอุปกรณ์ใดๆ สามารถบริหารและจัดการผ่านโปรแกรม Web Browser (HTTPS) ได้ และสามารถจัดสิทธิของผู้ดูแลได้ สามารถใช้ได้กับโทรศัพท์ Analog Phone, IP Phones, Soft Phone, Wireless Phone, Smart Phone และ Video Phone สามารถแสดงผลภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเครื่องโทรศัพท์ได้ รองรับ Multi-Tenant เพื่อที่จะสามารถรวมระบบโทรศัพท์ของหลายๆองค์กรภายในที่มีเบอร์ซ้ำกันให้ทำงานร่วมกันได้ […]