Enterprise Networking

Enterprise Networking คืออะไร

ระบบเครือข่ายของบริษัทช่วยให้ทุกคนในบริษัทสามารถเชื่อมต่อซึ่งกันและกัน เชื่อมต่อกับลูกค้า กับบริษัทคู่ค้า กับแอพพลิเคชันสำคัญ และกับอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของเครือข่ายอยู่ที่ ข้อมูลและแอพพลิเคชันสามารถใช้ร่วมกันและเข้าถึงโดยทุกคนในทีมได้อย่างง่ายดาย

ลองพิจารณาสิ่งต่อไปนี้

 • ถาม : คุณจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดู presentation น่าสนใจได้อย่างไร ตอบ : ผ่านทางเครือข่ายของบริษัท
 • ถาม : ซอฟต์แวร์ของบริษัทอยู่ที่ใด ตอบ : บนเครือข่าย
 • ถาม : สมาชิกในทีมของคุณใช้สื่อ presentation สำคัญร่วมกันอย่างไร ตอบ : ผ่านทางเครือข่าย
 • ถาม : สิ่งใดที่ทำหน้าที่นำข่าวสารสำคัญไปให้แก่พนักงานและคู่ค้า ตอบ : เครือข่ายของบริษัท

en1

วิธีการทำงานของเครือข่ายคือ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง โดยใช้อุปกรณ์สองอย่างคือ สวิตช์และเราเตอร์ อุปกรณ์ทั้งสองนี้ช่วยให้อุปกรณ์อื่นสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย สื่อสารซึ่งกันและกัน รวมทั้งสื่อสารกับเครือข่ายอื่น

แม้เราเตอร์กับสวิตช์จะดูคล้ายกัน แต่ก็ทำหน้าที่ต่างกันมากในเครือข่าย

 • สวิตช์ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์หลายตัวบนเครือข่ายเดียวกันภายในอาคารหรือสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น สวิตช์สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทำให้เกิดเครือข่ายของทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน สวิตช์จะทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ควบคุม ที่ช่วยให้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ สามารถแบ่งปันข้อมูลและสื่อสารซึ่งกันและกัน ด้วยการแบ่งปันข้อมูลและการจัดสรรทรัพยากร สวิตช์จะช่วยคุณประหยัดเงินและเพิ่มผลผลิตสวิตช์อาจแบ่งได้เป็นสองชนิดหลักๆ คือ แบบมีการจัดการและแบบไม่มีการจัดการ
   • สวิตช์แบบไม่มีการจัดการจะใช้งานได้ทันทีหลังแกะกล่อง และไม่อนุญาตให้คุณทำการเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครือข่ายในบ้านมักจะมีสวิตช์แบบไม่มีการจัดการ
   • สวิตช์แบบมีการจัดการเปิดโอกาสให้คุณเข้าไปตั้งโปรแกรมได้ จึงทำให้เกิดความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น เพราะสามารถตรวจสอบและปรับสวิตช์ได้ที่ตัวเครื่องหรือจากระยะไกล ทำให้คุณสามารถควบคุมปริมาณการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย และผู้ที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายของคุณได้
 • เราเตอร์ใช้สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่น คุณจะใช้เราเตอร์เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่ต่อเป็นเครือข่ายเข้ากับอินเทอร์เน็ต และด้วยวิธีนี้จะสามารถใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตร่วมกันระหว่างผู้ใช้หลายคน เราเตอร์จะทำหน้าที่เหมือนตัวจัดเส้นทาง โดยจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้ข้อมูลของคุณเดินทาง เพื่อที่ว่าคุณจะได้รับข้อมูลโดยเร็วเราเตอร์จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ส่งบนเครือข่าย เปลี่ยนแปลงวิธีจัดข้อมูลเป็นแพ็คเกจ แล้วส่งไปยังเครือข่ายอื่น หรือส่งไปบนเครือข่ายต่างชนิดกัน เราเตอร์ทำหน้าที่เชื่อมต่อธุรกิจของคุณเข้ากับโลกภายนอก ป้องกันข้อมูลของคุณจากภัยคุกคามความปลอดภัย และยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้คอมพิวเตอร์เครื่องใดได้รับความสำคัญกว่าเครื่องอื่นคุณสามารถเลือกเราเตอร์ที่มีความสามารถแตกต่างกัน โดยขึ้นกับธุรกิจและแผนระบบเครือข่ายของคุณ ทั้งนี้ฟังก์ชันที่มี ได้แก่
  • ไฟร์วอลล์: ซอฟต์แวร์พิเศษที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลขาเข้า และป้องกันเครือข่ายธุรกิจของคุณไม่ให้ถูกโจมตี
  • เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (VPN): วิธีที่ช่วยให้พนักงานระยะไกลเข้าถึงเครือข่ายจากระยะไกลได้อย่างปลอดภัย
  • เครือข่าย IP Phone : เชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ของบริษัท โดยใช้เทคโนโลยีระบบเสียงและการประชุม เพื่อให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่ายและเป็นหนึ่งเดียว

ธุรกิจต่างๆ ใช้เราเตอร์และสวิตช์อย่างไร

เราเตอร์และสวิตช์เป็นองค์ประกอบสำหรับการสื่อสารในบริษัททั้งหมด ตั้งแต่ระบบข้อมูลถึงระบบเสียง และระบบภาพถึงการเข้าถึงระบบไร้สาย เราเตอร์และสวิตช์สามารถช่วยเพิ่มผลกำไรของบริษัท โดยช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และปรับปรุงความปลอดภัยตลอดจนการบริการลูกค้าให้ดีขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราเตอร์และสวิตช์สนับสนุน:

การใช้แอพพลิเคชันร่วมกัน

 • ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชันทางธุรกิจ
 • ช่วยปรับปรุงผลผลิตของพนักงาน

การใช้เทคโนโลยีเราเตอร์และสวิตช์ช่วยให้พนักงานของคุณ ซึ่งแม้จะอยู่ต่างสถานที่ สามารถเข้าถึงแอพพลิเคชัน ข้อมูล และเครื่องมือทางธุรกิจของบริษัทได้เท่าเทียมกัน การทำให้ทุกคนเชื่อมต่อกับเครื่องมือเดียวกันได้ตลอดเวลา สามารถเพิ่มผลผลิตของพนักงานได้ เราเตอร์และสวิตช์ยังสามารถให้การเข้าถึงแอพพลิเคชันขั้นสูง และทำให้สามารถใช้บริการต่างๆ เช่น การรับส่งสัญญาณเสียงบน IP การประุชุมผ่านทางระบบวิดีโอ และเครือข่ายไร้สาย

การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

 • จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งบริษัทของคุณ

ข้อมูลที่แม่นยำและทันเวลา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจที่รอบคอบ เราเตอร์และสวิตช์ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่เป็นปัจจุบันในลักษณะที่เห็นเป็นภาพได้ชัดเจน และให้แนวทางที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพบริการลูกค้า

 • ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้โดยง่าย
 • ช่วยให้การตอบสนองลูกค้าดีขึ้น

ปัจจุบัน ไม่ว่าลูกค้าจะกำลังทำธุรกิจกับคุณผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล หรือบนเว็บไซต์ ลูกค้าคาดหวังการตอบสนองที่รวดเร็ว และบริการที่เป็นส่วนตัวตรงกับความต้องการของลูกค้า  เครือข่ายที่ไว้วางใจได้และมีการตอบสนองจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงานของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และอย่างฉลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

 • ใช้อุปกรณ์ในสำนักงานร่วมกันเพื่อลดค่าใช้จ่าย
 • มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เทคโนโลยีเราเตอร์และสวิตช์สามารถสร้างผลกระทบด้านบวกต่อกำไรของคุณ คุณประหยัดค่าใช้้จ่ายด้วยการใช้อุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์และเซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนการบริการ เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ร่วมกัน เครือข่ายที่ไว้วางใจได้ยังสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนเครือข่ายเมื่อความต้องการของคุณเพิ่มขึ้น

catalyst_switch

การปรับปรุงความปลอดภัย

 • ลดความเสี่ยง

ปกป้องข้อมูลอันมีค่าทางธุรกิจ
เนื่องจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจะเปิดตลอดเวลา คุณจึงอาจเสี่ยงต่อภัยคุกคามความปลอดภัยได้ง่าย ไวรัส อีเมล์ขยะ การโจมตีทางอินเทอร์เน็ต การจู่โจมด้วยอีเมล์ และความกังวลอื่นๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยนับเป็นอันตรายอย่างแท้จริง เมื่อคุณติดตั้งโซลูชันระบบเครือข่ายด้วยสวิตช์และเราเตอร์ คุณจะสามารถปกป้องข้อมูลอันมีค่าทางธุรกิจของคุณได้ ตัวอย่างเช่น เราเตอร์สามารถป้องกันเครือข่ายของคุณด้วยไฟร์วอลล์และระบบป้องกันการบุกรุก (IPS) ในตัวซึ่งเป็นซอฟต์แวร์พิเศษที่จะตรวจสอบข้อมูลขาเข้า และป้องกันการโจมตี

ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระยะไกล

 • ช่วยให้พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่สามารถเข้าถึงจากระยะไกลอย่างปลอดภัย
 • ช่วยให้งานเสร็จได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

โลกาภิวัตน์ได้เปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงานแล้ว ทีมงานเสมือน พนักงานที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ และผู้ทำงานที่บ้านผ่านระบบโทรคมนาคม ล้วนต้องการใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทุกเวลา ธุรกิจสมัยใหม่ต้องการเครือข่ายที่สามารถเชื่อมต่อพนักงาน ซัพพลายเออร์ คู่ค้า และลูกค้าไม่ว่าจะอยู่คนละมุมเมือง คนละซีกโลก หรือที่ใดก็ตาม ด้วยการเชื่อมต่อระยะไกลผ่านเครือข่าย VPN พนักงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรและเครื่องมือของบริษัทได้อย่างปลอดภัย และทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

vpn1

เริ่มต้นใช้งานกับเราเตอร์และสวิตช์

เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีเราเตอร์และสวิตช์สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร ขั้นต่อไปคือตัดสินใจว่า คุณมีพื้นฐานที่ถูกต้องสำหรับความต้องการของบริษัทคุณหรือไม่ ต่อไปนี้คือรายการของสิ่งที่ควรพิจารณาเพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งาน

คุณภาพของอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่
ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายแบบที่ใช้งานทั่วไปหรือที่ใช้ตามบ้านไม่สามารถก้าวทันความท้าทายที่เกิดจากการเติบโตของธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่สามารถจัดการกับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เป็นอยู่ หรือไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มการสื่อสารด้วยระบบเสียง ระบบภาพ หรือระบบไร้สาย และคุณอาจต้องจัดการอุปกรณ์แต่ละตัวแยกกัน เราเตอร์และสวิตช์แบบที่ใช้ในธุรกิจจะช่วยให้บริษัทของคุณมีระบบสื่อสารที่ไว้วางใจได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน

ความยืดหยุ่น
ลงทุนในเครือข่ายที่สามารถเติบโตได้เมื่อเวลาผ่านไป เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานได้ในเวลาที่บริษัทของคุณต้องการ การเพิ่มนี้อาจรวมถึงแอพพลิเคชันใหม่ เช่น การตรวจสอบด้วยวิดีโอ ระบบโทรศัพท์ IP การส่งข้อความและระบบไร้สายแบบรวม

การเชื่อมต่อง่าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เราเตอร์และสวิตช์ของคุณติดตั้ง ใช้งาน และจัดการง่าย ตัวอย่างเช่น สำหรับสวิตช์ที่มีไฟเลี้ยงในสาย คุณสามารถวางอุปกรณ์ เช่น Access Point แบบไร้สาย และ IP phone ไว้ที่ใดก็ได้ที่มีขั้วเสียบของเครือข่าย วิธีนี้ช่วยคุณลดปัญหาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเต้าเสียบไฟฟ้าหรือสายไฟเพิ่มสำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์

ไว้วางใจได้
วิกฤตธุรกิจมีได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ไฟดับจนถึงน้ำท่วม เกิดพายุเฮอริเคนและทุกอย่างที่อยู่ระหว่างสองอย่างนี้ ความสามารถขององค์กรคุณในการทำให้ธุรกิจยังดำเนินไปได้เป็นปกติระหว่างเกิดวิกฤตอาจขึ้นกับสภาพเครือข่ายของคุณ เครือข่ายที่ได้รับการออกแบบให้ไว้วางใจได้และมีระบบสำรองจะช่วยให้คุณมั่นใจว่า ธุรกิจของคุณจะดำเนินต่อไปได้

เอเบิ้ลเน็ตมีความพร้อมในด้านทีมงานวิศวกรในการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่อง Implement/Configure ในตัวอุปกรณ์ทั้ง Router, Switch, Load Balancer, VPN, WAN Optimizer, Proxy รวมไปถึง Log Analyzer Server เพื่อให้ระบบเครือข่ายธุรกิจของลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เรามีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในตัวอุปกรณ์เฉพาะเจาะจงในแบรนด์ Cisco, HP, Arista, Juniper, Brocade, Huawei, Fortinet ซึ่งเป็น Enterprise Grade เราขออนุญาตที่จะไม่เลือกทำที่เป็น site ในแบรนด์ที่เป็นตลาด Home Used ครับ

ที่มา : http://www.cisco.com/web/TH/solutions/smb/products/routers_switches/routing_switching_primer.html#top