วิธีการตั้งค่าRole และการกำหนดUser Permission for VM บน vCenter