ทำอย่างไรเมื่อต้องการใช้รหัสเดิมบน vCenter แต่ระบบไม่ให้ใช้รหัสที่เคยใช้ไปแล้ว