การทำงานของ vNIC เมื่อทำการ Deploy Cisco vWLC บน VMware ESXi