วิธีแก้ปัญหา Browser ที่ใช้งานอยู่ ไม่สามารถใช้งาน Flash Player ได้