การติดตั้ง VmwareESXi ผ่าน UCS Manager บน Fabric Interconnect (FI)