วิธีการย้าย Network Devices จาก Old Cisco Prime ไปยัง New Cisco Prime