วิธีลง VMware Tools ให้กับ Cisco Prime Infrastructure