ทำความรู้จัก EVE Next Generation พร้อมวิธีการ Deploy