การย้ายการควบคุมการทำงานของ Server จาก CIMC ไป UCS Manager บน Fabric Interconnect (FI)