วิธีแก้ปัญหา การไม่สามารถเปลี่ยนรหัส User บน AD ได้