วิธีการ add ESXi Server และ การย้าย VM บน vCenter Server