การ Initial Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) configuration

Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) เป็น Smart Wi-Fi solution ที่จะช่วยให้ระบบ Wireless ในองค์กรของคุณสามารถให้บริการในการะบุตำแหน่งของ Client ว่าเขาใช้งานอยู่ที่ตำแหน่งใด รวมถึงยังมีความสามารถในการ Analyst พฤติกรรมของ Client เครื่องนั้นๆ ได้อีกด้วย ซึ่ง Solution รูปแบบดังกล่าว มักจะถูกนำไปใช้กับธุรกิจที่เป็นห้างสรรพสินค้า ที่ต้องการรู้จำนวนของจำนวนคนที่มาห้าง ในแต่ละวันว่ามีจำนวนเท่าไร และตำแหน่งไหนที่มีลูกค้าจำนวนมากไปซื้อของ ซึ่ง CMX สามารถให้บริการในรูปแบบดังกล่าวได้ และนั่น เป็นเพียงแค่ความสามารถส่วนหนึ่งของ CMX เท่านั้น

การติดตั้ง CMX มีขั้นตอนการติดตั้งสองขั้นตอนคือ การตั้งค่า IP Address และการติดตั้ง Software Package ผ่านหน้าเว็บเบราเซอร์ ขั้นตอนการติดตั้งต่างๆ มีดังนี้

    1. เมื่อ Power ON Server ระบบจะพามาที่เมนูการ Initial CMX Configuration ล็อคอินโดยใช้ Default Password (cmxadmin/cisco)

2. กรอกข้อมูล Networking configuration และทำการ Apply Configuration

3. กรอก IP Address ของ NTP Server และ เลือก Time zone : Asia/Thailand

4. เมื่อการติดตั้งผ่าน CLI สำเร็จ ระบบจะให้เราเข้าไปที่ Web Browser เพื่อทำงานติดตั้ง Software Package

5. เข้าไปที่ https://X.X.48.46:1984 และ Login เข้าสู่ระบบ Default Password (cmxadmin/cisco)

6. เลือก Service เป็นแบบ Location

7. CMX แสดงสถานะของการติดตั้ง Software Package

8. Waiting until CMX startup all Services

9. การติดตั้งสำเร็จ คลิกที่ลิ้งเพื่อเข้าใช้งาน หรือเข้าไปที่ https://X.X.48.46

10. Login เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน CMX