รวมคำสั่งยอดฮิต สำหรับ CentOS

ในบทความนี้เป็นบทความรวบรวมคำสั่งที่ใช้บ่อย ใช้ประจำ บนระบบปฏิบัติการ CentOS ผมรวบรวมไว้เนื่องจากไม่ได้ใช้บ่อย บางครั้งเมื่อต้องการใช้งานก็อาจจะลืม  ผมเลยรวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้ เพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะครับ

1.คำสั่งสำหรับใช้งาน VI Editor

VI Editor เป็น Editor ยอดฮิต ที่ติดมากับระบบปฏิบัติการ Linux มีความคล่อง และสะดวกต่อการใข้งานเป็นอย่างมาก หากสามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมาขึ้นอย่างแน่นอน

KeyDescription
iinsert mode เช่นต้องการพิมพ์ข้อความ
o insert mode เช่นต้องการพิมพ์ข้อความ
set numberแสดงเลขบรรทัด
/wordการค้นหาคำที่ต้องการ (word คือคำที่ต้องการค้นหา)
yycopy 1 (หากต้องการ copy หลายบรรทัด ให้ใส่จำนวนบรรทัดที่ต้องการนำหน้า เช่น 3yy จะทำการคัดลอก 3 บรรทัด)
ppaste หรือการวาง
ddคือการลบบรรทัด (ถ้าต้องการลบหลายบรรทัด ให้ใส่จำรวนบรรทัดที่ต้องการนำหน้า เช่น 3dd จะทำการลบ 3 บรรทัด)
uundo หรือ ย้อนกลับ
wqsave and exit
q!ออกจากการอ่านไฟล์ โดยไม่ save สิ่งที่แก้ไขไป
shift + gไปยังท้ายไฟล์
escกลับไปยัง Command Mode ** เป็นปุ่มที่สำคัญมากๆ ถ้าพิมพ์คำสั่งไหนไม่ได้ ให้กด esc เพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่นะครับ

2. การอ่านไฟล์ Text

คำสั่ง Description
catอ่านทั้งไฟล์
lessค่อยๆ อ่านไฟล์ทีละส่วน
more ค่อยๆ อ่านไฟล์ทีละส่วน
tailอ่านเฉพาะส่วนท้ายของไฟล์
headอ่านเฉพาะส่วนหัวของไฟล์

3. การจัดการกับ hostname 

คำสั่งDescription
hostname แสดง hostname ของเครื่อง
hostnamectl แสดง hostname ของเครื่อง และรายละเอียดของเครื่อง
hostnamectl set-hostname mail.ablenet.co.thตั้ง hostname เป็น mail.ablenet.co.th
hostnameแสดง hostname ของเครื่อง

4. การจัดการ Firewall

  • การปิด SELINUX

Step 1: vi /etc/selinux/config

Step 2: SELINUX=disabled

Step 3: Reboot

  • การปิด Firewalld

Step 1: systemctl stop firewalld

Step 2: ตรวจสอบสถานะ มี 2 คำสั่ง 

getenforce

systemctl status firewalld

5. การ Fix DNS

vi /etc/hosts   => ใส่ ip และ hostname ที่เราต้องการ

6. การหา Package ของคำสั่งที่ต้องการใช้ แต่ไม่รู้ชื่อของ Package

เช่นต้องการใช้งานคำสั่ง ifconfig แต่ ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้

Step 1 : yum provides ifconfig

Step 2 : นำชื่อ Package ที่แสดงไปรันต่อ

    yum install net-tools

7. การจัดการกับ Service ของ Application ต่างๆ 

systemctl start rsyslog
systemctl restart rsyslog
systemctl stop rsyslog
systemctl enable rsyslog  => ให้ Application ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง

8. การเชค port open

netstat -tuanp
netstat -tuanp | grep 389              => ต้องการดูเฉพาะ port 389

9. การจัดการ Network inerface

nmtui                 => เข้าไปตั้งค่า GUI

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33             => ตั้งค่าผ่าน Configuration file

** set onboot = yes หากต้องการ ให้ network card active ทุกครั้งตอนเครื่อง power on