วิธีการ Remote เข้าใช้งาน Server โดยไม่ใช้ VPN

การทำงานในยุคนี้ บริษัทส่วนใหญ่จะเน้นการ Work From Home (WFH) เป็นหลัก ซึ่ง The best solution ก็บางที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงาน ทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรบางอย่างของบริษัทได้ หรือต้องสลับหมุนเวียนกันไปทำงาน ทำให้ขาดความคล่องตัวในการทำงาน วันนี้เรามีวิธีอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรที่ต้อง WFH และต้องการใช้ทรัพยากรบางอย่างบน Server ของบริษัทได้ โดยหลังจากที่ Setup เสร็จแล้วเราจะสามารถ Remote เข้าไปใช้งาน VM ดังกล่าวได้ทันที

Setup AutoStart VM บน ESXi Server ของบริษัท

Step1: Login ESXi จากนั้นไปที่เมนู Host > Manage > System > Autostart จากนั้นคลิก Edit Settings

Step2: Enable เลือกเป็น Yes จากนั้นปรับค่าอื่นตามต้องการ

Step3: เลือก VM ที่ต้องการ จากนั้นคลิก Enable

Step4: สังเกตที่สถานะ Autostart ของ VM ที่ต้องการ หากเป็นเลข 1 แสดงว่า VM พร้อมสำหรับการเปิดใช้งานอัตโนมัติหลังจากการบูท Server ขึ้นมาแล้ว

Setup VM ตัวที่ทำการเปิด Autostart ไว้สำหรับการ Remote

Step1: Download Anydesk: www.anydesk.com/en

Step2: คลิก Set password for unattended access.. (จดเลข AnydeskID ของเครื่องนี้ไว้ด้วย เพื่อใช้สำหรับการ Remote)

Step3: คลิก Set password for unattended access…

Step4: ตั้งค่า  Password สำหรับการ remote เข้ามาใช้งานเครื่อง

วิธีการ Remote จาก PC ที่บ้าน

Step1: ให้กรอก AnydeskID ของ VM ที่บริษัท จากนั้นคลิก connect

Step2: ให้กรอก Password จากนั้นติ๊ก Login automatically from now on

Step3: สามารถใช้งานเครื่องในออฟฟิศและเข้าถึง Network ภายในได้ตามสิทธิของ VM ดังกล่าว