การติดตั้ง LogAnalyzer

หลังจากเอา Logs ไปเก็บในฐานข้อมูลเรียบร้อย เราจะสามารถนำ Logs ดังกล่าวมาแสดงผลให้สวยงามได้ ด้วยหลากหลายโปรแกรม  ในบทความนี้ จะใช้ตัว LogAnalyzer ซึ่งเป็นตัวที่ติดตั้งง่าย และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถอ่านวิธีการติดตั้งและการคอนฟิกทั้งหมดได้ที่ ลิ้งด้านล่าง

การ Setup LAMP Stack http://www.ablenet.co.th/2021/06/28/lamp-stack/
การ ติดตั้ง RSYSLOG และการคอนฟิก Database http://www.ablenet.co.th/2021/06/28/rsyslog/

  1. การติดตั้ง และ คอนฟิกบน CentOS

Step 0 : Install wget Package

yum install wget*

Step 1 : ดาวน์โหลดไฟล์ LogAnalyzer ไปเก็บที่ /var/www/html

สามารถเข้าไป Copy ลิ้งสำหรับดาวโหลด ได้จากเว็บ https://loganalyzer.adiscon.com/download/ และเลือกเวอร์ชัน ล่าสุดได้เลยครับ

สั่งดาวโหลด โดยใช้คำสั่ง (สังเกตุ ลิ้งที่ Copy มาต้องลงท้ายด้วย .tar.gz นะครับ)

wget https://download.adiscon.com/loganalyzer/loganalyzer-4.1.12.tar.gz

Step 2 : แตกไฟล์

tar zxvf loganalyzer-4.1.12.tar.gz

Step 3 : สร้าง Directory และทำการ Copy file จากที่เราดาวโหลดมาเก็บ (var/www/html)

mkdir loganalyzer
cp -avpr loganalyzer-4.1.12/contrib/* loganalyzer
cp -avpr loganalyzer-4.1.12/src/* loganalyzer

Step 5 : สร้างไฟล์ config.php และกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

chown ให้อยู่ใน Group apache เพื่อความปลอดภัย

cd loganalyzer
touch config.php
chown apache:apache config.php
chmod 777 config.php

2. การ setup ผ่าน Web Browser

Step 0 : เข้าไปที่ IP ของ Web Server ที่เราตั้งค่าไว้ http://192.168.110.130/loganalyzer

Step 1 : กด Next เพื่อให้ LogAnalyzer ตรวจสอบความต้องการต่างๆ ของระบบ

Step 2 : LogAnalyzer จะตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึง File config.php ที่เราสร้างไว้ > จากนั้น กด Next

Step 3 : เลือก Enable User Database จากนั้นใส่ชื่อ Database และ user สำหรับเข้าใช้งาน Database  ที่ได้สร้างไว้

 

Step 4 : LogAnalyzer จะทำการสร้าง Database บางส่วนเพิ่มเติม เราสามารถ กด Next ต่อได้เลย

Step 5 : LogAnalyzer สามารถเข้าถึง Database  ได้ เราสามารถ Next ต่อได้เลย

Step 6 : สร้าง User สำหรับ Login เข้าใช้งาน LogAnalyzer

Step 7 : ใส่ชื่อข้อมูลของ Database ที่เราสร้างไว้ เพื่อให้ LogAnalyzer ไปอ่านข้อมูลมาได้

Step 8 : การติดตั้งสำเร็จ กด Finish

Step 9 : ทดสอบเข้าใช้งาน จะเห็นว่ามี Log เข้ามาปกติ และสามารถใช้งานได้

เรียบร้อยคับ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ก็จะได้หน้าตาโปรแกรม แสดงผล Logs สวยๆ ใช้งานดี และที่สำคัญคือฟรี ด้วยครับ