การติดตั้ง VmwareESXi ผ่าน UCS Manager บน Fabric Interconnect (FI)

ในบทความนี้จะแสดงวิธีการติดตั้ง VMware ESXi บนเครื่อง UCS-C240-M5SX ครับ ซึ่ง Server ดังกล่าวเป็น Server ที่ต้องการนำไปใช้ติดตั้ง Cisco HyperFlex ในขั้นตอนถัดไป ซึ่งวิธีการมีดังนี้

Step 1 : ไปที่เมนู Server – Service Profiles – คลิกขวา – เลือก Create Service Profile (Expert)

Step 2 : ตั้งชื่อ Profile – เลือก UUID Assignment – ใช้ Unique Identifier ที่ไม่ซ้ำกับ Site อื่น

Step 3 : Network – เลือก Expert – Add

Step 4 : ตั้งชื่อ – เลือก MAC Address – Check Box : default – Check Box : Native VLAN

Step 4 : SAN Connectivity – เลือก No vHBAs

Step 5 : Server Boot Order – Create Boot Policy

Step 6 : ตั้งชื่อ – ไปที่เมนู Local Devices เลือก Add Local CD/DVD และ Add Remote CD/DVD

Step 7 : เลือก Boot Policy ที่เราสร้าง

Step 8 : ผูก Profile ที่เราสร้าง กับ Server
– คลิกขวาที่ Profile ที่เราสร้าง –  เลือก Change  Service Profile Association

Step 9 : Server Assignment – เลือก Select Existing Server – เลือก Server ที่เราต้องการลง ESXi จากนั้น ตอบ Yes

Step 10 : ตรวจสอบสถานะ Configuration – ไปที่เมนู Equipment – Servers – เลือก Server – FSM – จะเห็นว่า ระบบกำลังทำงานผูกโปรไฟล์

Step 11 : เมื่อสถานะ OK  – กด Lunch KVM Console

Step 12 : สร้าง IP CIMC

Step 13 : Browse CD/DVD
– ไปที่เมนู Virtual Devices – กด Activated Virtual Devices

Step 14 : ไปที่เมนู Virtual Devices – เลือก CD/DVD

Step 15 : เลือกไฟล์ ESXi.iso และกด Map Drive

Step 16 : Reset

Step 18 : ระบบจะ Reboot ,Test Hardware และ ติดตั้ง ESXi ลงบน Server

Step 19 : เมื่อแสดงหน้าต่างเมนู Install ให้เลือก Hyperflex Converged Node และ พิม ERASE – กด Enter

Step 20 : เมื่อ install เสร็จ กด Disassociate Service Profile

Step 21 : ระบบจะทำการ ถอดโปรไฟล์ และหลังจากสำเร็จ จะปิดเครื่อง Server ไว้ แสดงสถานะ Disassociate Service Profile ดังรูป

Step 22 : หน้าจอแสดงผลหลังติดตั้ง ESXi สำเร็จ