การย้ายการควบคุมการทำงานของ Server จาก CIMC ไป UCS Manager บน Fabric Interconnect (FI)

ในบทความนี้ผมจะมาอธิบายขั้นตอนวิธีการย้าย Cisco UCS Server ที่เราจัดการผ่าน CIMC เมื่อเรามี Fabric Interconnect (FI) หากเราต้องการย้าย Server เข้าไปจัดการผ่าน UCS Manager บน Fabric Interconnect(FI) เมื่อเราย้ายการควบคุมการทำงานจาก CIMC ไปบน UCS Manager (บน FI) จะไม่สามารถใช้งานผ่านหน้า CIMC เหมือนเดิมได้ แต่จะมีหน้าต่างควบคุมการทำงานเหมือนกับ CIMC บน UCS Manager ให้ใช้งานแทน ซึ่งมีลำดับขั้นตอนการตั้งค่าต่างๆ ดังนี้ครับ

Step 1 : Reset CIMC >> กด F8 เข้าหน้า CIMC Setup


Step 2 : กด F1 เข้าไปที่ Additional Settings

Step 3 : เลือก Factory Default [x] และ กด F10 เพื่อ Save

Step 5 : กด F10 เพื่อยืนยัน

Step 6: Enable Port ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Server โดยเลือกเป็น Configure as Server Port

Step 7 : สร้าง Profile โดยไปที่ : Create Service Profile(Expert)

Step 8 : ตั้งชื่อโปรไฟล์ และกำหนดค่า UUID

Step 9 : ไปที่ Networking >> เลือกการตั้งค่า แบบ Expert >> กด Add

Step 10 : ตั้งค่า vNIC โดยที่ MAC Address ต้องไม่ซ้ำกับ Service โปรไฟล์ อื่นๆ และเลือก VLANs ที่เราต้องการใช้งานกับโปรไฟล์นี้

Step 11 : สร้าง vNIC ทั้งสอง FI จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

Step 12 : ไปที่ Server Boot Order >> เลือก Create Boot Policy

Step 13 : ตั้งชื่อ Boot Profile และ เลือก Boot Device เป็น Local LUN

Step 14 : กด Finish เพื่อจบการสร้าง Profile

Step 15 : ตรวจสอบสถานะของ Server โดยเซิฟเวอร์ที่จะเอามาผูกกับ Profile ได้ ต้องอยู่ในสถานะ Unassociated

Step 16 : ไปที่ Server >> Service Profile >> คลิกขวาที่ Profile ที่เราสร้าง >> เลือก Change Service Profile Association

Step 17 : เลือก Server Assignment เป็น Select existing Server >> เลือกเซิฟเวอร์ ที่เราต้องการ

Step 18 : เครื่องเซิฟเวอร์ที่เราผูกโปรไฟล์ จะแสดงสถานะการทำงาน ซึ่ง จากรูป กำลังอยู่ในสถานะ Establish

การย้ายจาก CIMC มาทำงานบน FI อาจจะติดการตั้งค่าเดิมอยู่บ้าง ดังนั้น หากเครื่อง Server ไม่หลุดจากสถานะเดิม ให้เราไปที่ >> Server >> Server Maintenance >> เลือก Decommission

ทำการ Re Decommission >> ไปที่ Equipment >> Chassis >> Decommission >> เลือก Server >> และกด Save Change

แสดงสถานะของ Server หลังจากผูกโปรไฟล์สำเร็จ ซึ่ง Server จะอยู่ในสถานะ OK