19″ Germany Standard Rack (G3 Series)

ข้อกำหนดทั่วไป

 บริษัทฯผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมจะต้องเสนออุปกรณ์ดังนี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว, รางไฟ, พัดลมระบายอากาศ, ถาดรองอุปกรณ์ และอื่นๆ ให้ครบถ้วน

 1. บริษัทฯผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งจะต้องเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
 2. บริษัทฯผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งจะต้องส่งตู้ตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติก่อนการติดตั้งหรือก่อนการส่งมอบตู้เก็บอุปกรณ์
 3. บริษัทฯ ผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศไทย
 4. ต้องมีแคตตาล็อคตัวจริง และแสดงรายละเอียดของคุณลักษณะของตู้โดยละเอียด

ข้อกำหนดทางด้านเทคนิคของตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม

G3 SERIES

 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ขนาด 19นิ้ว (19” RACK STANDARD)

คุณสมบัติทั่วไป [ เลือกขนาดที่จะใช้ ]

 • ใส่อุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม (19” RACK CABINET) โดยสามารถยึดอุปกรณ์มาตรฐาน 19 นิ้วได้
 • มีขนาดความสูง [15U, 27U, 36U, 42U] มีความกว้างด้านหน้า [600 , 800 mm.] ขนาดความลึก [600mm., 800 mm., 900 mm.., 1000 mm., 1100 mm.]
 • ออกแบบและผลิตตรงตาม มาตรฐาน ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954:Part 2 , DIN 41494 เป็นอย่างน้อย

 คุณสมบัติทางเทคนิค

 • ตู้ออกแบบเป็นระบบ MODULAR KNOCK DOWN เพื่อสะดวกในการประกอบและการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมอุปกรณ์ และการขนส่งมีคู่มือ VCD แสดงการประกอบทุกขั้นตอน
 • ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE SHEET STEEL มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm.
 • โครงสร้างของตัวตู้, เสายึดอุปกรณ์ และตัวฐานของตู้ ผลิตจากเหล็ก ELECTRO GALVANIZE หนา 2 mm.
 • โครงสร้างตู้เชือมต่อกันเป็นแบบลิ่มล็อคเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
 • ด้านบนเป็นแบบทึบ มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้วได้สูงสุด 6 ตัว
 • ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่นกระจก หรือ ACYLIC สีชาหนา 5 มม. ขอบประตูฝังครีบยางกันฝุ่นสีเทาแบบ 3 ครีบ เพื่อป้องกันฝุ่น
 • ประตูหลังเป็นประตูเหล็ก มีช่องระบายอากาศด้านล่าง เจาะรูแบบลายแนวตั้งสลับลาย พร้อมแผ่นกรองฝุ่น ที่สามารถถอดทำความสะอาดได้ ด้านในประตูหลังมีโครงเหล็กกว้าง 70 mm. ยึดฝาประตูเป็นรูปตัว T เพื่อป้องกันประตูพริ้ว (ยกเว้นตู้ขนาด 15 U) และขอบประตูฝังครีบยางกันฝุ่นสีเทา 3 ครีบ
 • สามารถสลับปรับเปลี่ยนการเปิดจากซ้ายไปขวา หรือเปิดจากขวาไปซ้ายได้ พร้อมกุญแจล็อค แบบ Master Key แบบ Cam Lock ฝังเสมอหน้าตู้
 • ฝาด้านข้างมีโครงเหล็ก แนวตั้ง(ยกเว้นตู้ขนาด 15 U) เพื่อความแข็งแรง และมีกุญแจล็อค พร้อมกลอนสลักสปริงมีเครื่องหมายการค้าปั๊มนูนเดียวกันกับตู้ RACK เพื่อสะดวกในการถอดฝาอุปกรณ์
 • ฐานตู้มีขนาดเท่ากับตัวตู้ มีบานสไลด์ (Shutter) พร้อมฟองน้ำสีเทาบริเวณที่ร้อยสายสัญญาณเพื่อป้องกันสัตว์เล็ดลอดเข้าไปในตู้
 • มีชุดน็อตสกรูชนิดมาตรฐานสากล ประกอบด้วยสกรู , แป้นยึดตัวเมีย แหวนรองพลาสติก โดยสกรูและแป้นยึดตัวเมียชุบด้วย Nickel เป็นเกลียวมาตรฐานแบบ M6 มีจำนวนตาม U ของตู้
 • ขาตั้ง สามารถปรับขึ้น – ลงได้ โดยฐานขาตั้งทั้ง 4 ขา ปรับเอียงความลาดชันได้โดยอิสระ 180 องศา ฐานขา ตั้งทำจากวัสดุ ABS สีดำ เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันการรั่วของกระแสไฟฟ้าลงพื้น
 • กุญแจเป็นแบบ Master key เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้ โดยลูกกุญแจมีเครื่องหมายการค้า เดียวกับตู้ RACK
 • ลูกล้อ เป็นแบบแป้นหมุน 360 องศา สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย ทำจากวัสดุ Nylon Six สีดำ รับน้ำหนัก Static load ได้ 100 kgs/ล้อ มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับตู้ RACK
 • ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating สี New Shine Two Tone(ขาวเทา-เทาเข้ม)
 • มีสายต่อ Grounding สีเขียวแถบเหลืองขนาด 2.5 mm.
 • มีสกรีนติดที่เสาตู้ด้านหน้าบอกขนาดความสูงตามจำนวน U ของตู้เพื่อให้สะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์
 • มีเครื่องหมายการค้าปั๊มตัวนูนบนประตูหน้า
 • มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ปลอดสนิมอย่างน้อย 30 ปี
 • บริษัทผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ; 2008 หรือได้รับหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
 1. รางไฟ (AC Power distribution)ขนาด [6,12,20] Outlet [ เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นรางไฟขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Line suppression), อุปกรณ์ตัดกระแสไฟเกิน และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  • เต้ารับเป็นแบบ UNIVERSAL เสียบได้ทั้งปลั๊กขากลมและแบน พร้อมขากราวด์ ทำจากวัสดุ PC/ABS เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าปั๊มนูนบนเต้ารับทุกเต้ารับเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • มีสวิตซ์ปิด – เปิดพร้อมไฟแสดงสถานะการทำงานและมี Electronic Circuit Breaker ขนาด 15 A สำหรับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
  • รองรับกระแสไฟ 15 A ,220VAC, 50 Hz
  • สายไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 x14 AWG สายไฟมีความยาว 3 เมตร และมีมาตรฐาน UL E150631
  • ปลั๊กตัวผู้มีมาตรฐาน UL E147650 และรางไฟทำจากเหล็ก Electro-Galvanize
  • เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
 2. ชุดพัดลมระบายอากาศจำนวน [1,2,3] ตัว [ เลือกจำนวนที่จะใช้ ]
  • พัดลมเป็นแบบ Heavy Duty โดยตัวแกนเป็นระบบ 2 Ball Bearing
  • ตัวโครงทำจากวัสดุ Die-cast aluminum housing ขนาด 120 x 120 x38 mm.
  • หน้ากากเป็นวัสดุ ABS สีดำหนา 7 mm. มีเครื่องหมายการค้าปั๊มนูน
  • มี Technical Specification ดังนี้
   • Speed 2400 rpm
   • Max air flow 01 m3 /min
   • Operating temp -30 °C to +70°C
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
 3. ถาดรองอุปกรณ์แบบ Front Panel Fix Shelf
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก 25 cm.
  • ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนา 1.5 mm.
  • สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
 4. ถาดรองอุปกรณ์แบบ Fix Shelf [เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก [48 cm., 65 cm., 75 cm., 95 cm.]
  • ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนา 1.5 mm.
  • สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 100 กิโลกรัม
  • มีช่องสำหรับระบายอากาศ
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี
 5. ถาดรองอุปกรณ์แบบ Slide Shelf [เลือกขนาดที่จะใช้ ]
  • เป็นถาดรองอุปกรณ์ขนาด 1U ลึก [48 cm., 65 cm., 75 cm., 95 cm.]
  • ผลิตจาก Electro Galvanize sheet ความหนา 1.5 mm.
  • มีรางเลื่อนชนิดลูกปืนติดกับถาด และมีเครื่องหมายการค้าบนรางเลื่อน
  • สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 75 กิโลกรัม
  • มีช่องสำหรับระบายอากาศและถาดสามารถเลื่อนได้
  • เป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับตู้เก็บอุปกรณ์
  • มีการรับประกันผลิตภัณฑ์ 1 ปี