วิธีการสมัคร และแนวข้อสอบ Cisco Selected Certified Partner

partners_banner

Cisco ได้มีระดับ Level ในการเป็น Partner อยู่ด้วยกัน 3 ระดับ คือ
1.Register Partner สามารถสมัคร CCO id บนหน้าเว็บไซต์ www.cisco.com และเข้ามาสมัครโดยการใช้ cco ของเรา apply เป็น Registered Partner ได้ทันที ผ่านทาง www.cisco.com/go/pss
2.Selected Partner การที่จะเป็น Partner ในระดับนี้ได้จะต้องผ่านการสอบ 2 วิชา ตามรหัสด้านล่างนี้
– 700-505 – SMB Specialization for Account Managers
– 700-501 – SMB Specialization for Engineers
ทั้ง 2 วิชาสามารถสอบผ่าน Online ได้ที่ www.vue.com/cisco/online ข้อสอบทั้งมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 790 คะแนน เมื่อสอบผ่านทั้ง 2 วิชาแล้วก็ต้องมา apply ที่ www.cisco.com/go/pss เช่นเดียวกัน
จะบอกว่าทั้ง 2 วิชา สามารถใช้คนๆ เดียวกันในการสอบได้ ไม่เหมือนกันกับ Premier Partner ที่ต้องใช้ 1 คน ต่อ 1 Role เท่านั้น ไม่สามารถสอบเพื่อทำการ share role กันได้ ทั้ง Sale, Presale และ Postsale
3.Premier Partner ยังไม่ขอพูดถึงในบทความนี้ครับ
4.Gold Partner ยังไม่ขอพูดถึงในบทความนี้ครับ

ข้อดีที่ได้จากการเป็น Select Partner กับทาง Cisco ก็มีเยอะแยะมากมายเลยครับ อย่างน้อยก็สามารถ register project แบบ OIP (Opportunity Incentive Program) ผ่านทาง www.cisco.com/go/ccw และได้ discount ที่ลึกจากทาง Cisco

ส่วนแนวข้อสอบ ผมจะ Post ให้บางส่วนนะครับ ซึ่งข้อสอบของ Select Partner ในบางข้อก็อาจจะมีซ้ำๆ กันบ้างระหว่างข้อสอบ Sale และ Engineer หากท่านต้องการขอฉบับเต็ม ก็สามารถส่งเมล์มาขอได้ที่ info@ablenet.co.th ครับ ผมจะส่งเอกสารไฟล์ pdf เป็นข้อสอบไว้ฝึกกันทำก่อนลงสนามจริงผ่านทางอีเมล์ให้อีกทีครับ

QUESTION NO: 1
When you design a customer network that is composed only of a pure Layer 2 switch and a router,
which feature should you enable to support communication among VLANs?
A. VLANs cannot communicate when only a router and a Layer 2 switch are used in the design.
B. Spanning Tree on the Layer 2 switch
C. Static routes on the Layer 2 switch
D. Trunking between the Layer 2 switch and the router
E. Uplink port aggregation on the router
Answer: D

QUESTION NO: 2
Which statement about Cisco CleanAir technology is true?
A. It features chip-level proactive and automatic interference mitigation.
B. It features chip-level proactive and automatic electronic beam forming.
C. It features automatic advanced radio frequency shaping.
D. It is a feature of the Cisco Aironet 1600 Series AP
Answer: A

QUESTION NO: 3
Which three options can be connected directly to a Cisco Nexus switch? (Choose three.)
A. Token ring network
B. Storage area network
C. Server cluster
D. Local area network
E. 4G network
F. Wide area network
Answer: B,C,D

QUESTION NO: 4
Which two product portfolios help make up the FlexPod Express solution? (Choose two.)
A. Cisco Nexus 5000
B. Cisco ISR 1900, 2900, and 3900 Series
C. Cisco UCS E-Series Servers
D. Cisco Nexus 3048 Switch
E. Cisco ISR 2900 and 3900 Series
F. Cisco UCS C-Series Server
Answer: D,F

QUESTION NO: 5
Which three options are pillars of the Cisco Security Intelligence Operations? (Choose three.)
A. Dynamic updates
B. OpenBTS Database
C. Cloud base
D. Threat Operations Center
E. Sensor base
F. Manual updates
Answer: A,D,E