Cyber Security สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของ ”Thailand 4.0”

ความเห็นของคุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ MD ของ Cisco ประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง Cyber Security กับนโยบาย Thailand 4.0 ครับ

มาดูกันครับว่าทำไมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ถึงจำเป็นต่อประเทศไทยในยุค Digital Economy หรือ Thailand 4.0 รวมไปถึงธุรกิจตั้งแต่ระดับหน่วยงานขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่สามารถสร้างระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้แข็งแกร่งได้อย่างไร

ที่มา : https://www.techtalkthai.com/cyber-security-for-thailand-4-0