วิธีการคอนฟิก 802.1x บนอุปกรณ์ Cisco Wireless LAN Controller(WLC) โดยใช้ Cisco Identity Service Engine (ISE)

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการตั้งค่า WLAN กับมาตรฐานความปลอดภัย 802.1x บน Cisco WLC โดยใช้ Cisco Identity Service Engine (ISE) อุปกรณ์ที่ใช้ Wireless LAN Controller 2504 (Version 8.5) Identity Service Engine (Version 2.4) Windows Server 2016 (AD) 1. การคอนฟิกบน Wireless LAN Controller (WLC) 1.1 คอนฟิก Radius Server (ISE) เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่าง WLC กับ Radius Server ไปที่ SECURITY > RADIUS > Authentication > New ใส่หมายเลข IP […]

Cisco 3504 Wireless Controller (AIR-CT3504-K9)

อุปกรณ์ Wireless LAN Controller (AIR-WLC3504) อุปกรณ์ต้องเป็น Appliance ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point โดยเฉพาะ มีพอร์ต GigabitEthernet 10/100/1000 Mbps อย่างน้อย 4 พอร์ต, มีพอร์ต MultigigabitEthernet อย่างน้อย 1 พอร์ตและมี RJ45 ConsolePort ใช้สำหรับจัดการตัวอุปกรณ์ อย่างน้อยจำนวน 1 พอร์ต รองรับ Access Point ได้ไม่น้อยกว่า 150 เครื่อง โดยสามารถควบคุมได้อย่างน้อย 20 เครื่องเป็นอย่างน้อย รองรับการเพิ่ม Access Point โดยการเพิ่ม License ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 เครื่อง รองรับการใช้งานจำนวน client ได้ไม่น้อยกว่า 3,000 clients สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 11a, […]