CTI route point and CTI ports not registering – UCCX 10.5 and CUCM 10.5

ก่อนหน้านี้ ผมได้ไป Migrate และ Upgrade ระบบ IVR บน Cisco Unified Contact Center Express (UCCX) ของโรงงาน และ โรงพยาบาล ซึ่งทั้งสองที่ใช้ Cisco Unified Communications Manager (CUCM : IPBX ของ Cisco) และ UCCX เวอร์ชั่น 10.5 ซึ่งในการคุยกันระหว่าง CUCM และ UCCX จะคุยผ่าน CTI Route point กับ CTI port ปรากฏว่าหลังจาก Migrate VM ไปยัง Server ใหม่เรียบร้อย ปรากฏว่า CTI Route point กับ CTI port […]

How to Backup Cisco Collaboration

ในบทความนี้ จะมาอธิบายวิธีการ Backup Cisco Collaboration ซึ่งจะมี Component ต่างๆ ดังนี้ Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service(IMP) Cisco Expressway C,E Cisco Meeting Server ซึ่ง Component ต่างๆ เหล่านี้ เป็นส่วนนึ่งของ Collaboration Solution ของ Cisco วิธีการ Backup แตกต่างกันไป แสดงตามหัวข้อด้านล่างครับ 1. CUCM และ IMP การ Backup CUCM และ IMP สามารถ Backup ได้จากหน้า Disaster recovery […]

การแปลงไฟล์ Audio สำหรับระบบ Auto Attendance(AA) บน Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)

เมื่อเราต้องการอัพโหลดไฟล์เสียง(หรือ Promt) ที่อัดมาสำหรับใช้ในระบบตอบรับอัตโนมัติ(Auto Attendance) มักจะพบว่า เมื่ออัพโหลดขึ้นไป และทดลองโทรเข้ามา ปรากฏว่า ไม่มีเสียงที่ใส่ไว้ หรืออาจะเป็นเสียงที่ผิดเพี้ยน ไม่ตรงกับที่เราอัดมา ซึ่งสาเหตุดังกล่าวเกิดจาก Format ของไฟล์ Audio ที่เราอัพโหลดขึ้นไปนั้น ไม่ตรงกับที่ Cisco UCCX กำหนด ซึ่งรูปแบบไฟล์ Audio ที่ใช้บน Cisco UCCX มีรูปแบบดังนี้ นามสกุลเป็น .WAV File Format : CCIT U-Law Sample Size : 8-bit Sample Rate : 8kHz ซึ่งเราสามารถหาโปรแกรมต่างๆ มีคุณสมบัติในการแปลงไฟล์ มาแปลงให้ตรงกับคุณสมบัติข้างต้นในบทความนี้ จะแสดงวิธีการ Convert ไฟล์ ให้ตรงตาม Format ที่ Cisco UCCX กำหนด โดยใช้โปรแกรม GoldWave […]

การคอนฟิกระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Attendance) โดยใช้ Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)

สวัสดีครับ ในบทความนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการคอนฟิกระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Attendance) โดยใช้ Cisco Unified Contact Center Express หรือเรียกย่อว่า UCCX ซึ่งตัว UCCX จำเป็นต้องทำงานงานร่วมกับ Cisco Unified Communications Manager หรือเรียกย่อว่า CUCM ตัว UCCX สามารถใช้ในการทำระบบตอบรับอัตโนมัติ (Auto Attendance) เช่น เมื่อมีลูกค้าโทรเข้ามาจะมีเสียงตอบรับอัตโนมัติจากระบบตอบกลับไปยังผู้ใช้ (Greeting) และยังสามารถใช้ในการทำระบบ Interactive voice response (IVR) นั่นคือเมื่อผู้ใช้โทรเข้ามาจะมีระบบตอบรับอัตโนมัติ และผู้ใช้สามารถกดหมายเลขต่างๆ ตามที่ระบบตอบรับบอก เพื่อทำการโอนสายไปยังแผนก หรือโอนสายไปยังเบอร์ที่ผู้ใช้ต้องการติดต่อ ในการใช้ UCCX จะมีความยืดหยุ่นในการควบคุมการทำงานของระบบ เนื่องจากเราสามารถเขียนสคริปต์ (Script) ในการควบคุมการทำงานของระบบได้ เอาละ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปลุยกันเลยย 1. การคอนฟิกบน CUCM 1.1 Add IP Phone […]