วิธีการ Sync NTP ของอุปกรณ์ Cisco Switch ทั้ง Classic และ SB

เมื่อเราพูดถึงเรื่องเวลาในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะเราจะต้องเก็บข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์เครือข่ายของเรา (Log) แต่ Network Admin หลายคนก็ละเลยเรื่องนี้อยู่ ผมมีโอกาสไป Audit งานเครือข่ายในหลาย ๆ ที่ ก็สังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ไม่มีการ Sync เรื่องของเวลา หรือกำหนดเวลาที่ยังไม่ถูกต้อง ทำให้เมื่อมาดู Log เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ก็ทำให้สับสนได้ ดังนั้นเองวิธีการที่ดีที่สุดในการทำให้ทุกอุปกรณ์มีเวลาที่ตรงกันในระดับ msec (millisecond) เราก็ต้องจัดการโดยการ Sync กับ NTP (Network Time Protocol) นั่นเอง ซึ่งเราสามารถกำหนดอุปกรณ์ภายในของเราให้ Sync กับ NTP ภายนอกได้ ในเมืองไทยก็จะมีอยู่หลาย ๆ Server ด้วยกันตามด้านล่างนี้ครับ Name: ntp.ku.ac.th Address: 158.108.212.149 Name: fw.eng.ku.ac.th Address: 158.108.32.17 Name: ilm.live.rmutt.ac.th Address: 203.158.118.3 Name: […]