CUCM Interdigit Timeout

เราเคยเจอปัญหาเรื่อง Digit ในการโทรออกซ้ำซ้อนกันบ้างหรือเปล่าครับ หรือจากการ Design เบอร์ที่มีการ Duplicate กันภายในกันเอง วันนี้ผมจะมาเล่าวิธีแก้ไขแบบง่าย ๆ เบื้องต้นให้ฟังครับ CUCM Interdigit Timeout คือค่าเวลาระหว่างรอ Digit เมื่อเราทำการกดเลขหมายปลายทาง สมมุติว่า CUCM interdigit timeout มีค่าเท่ากับ 3 วินาที ความหมายคือ เมื่อเรามีเลขหมายปลายทางเป็น 6 หลัก (digit) แล้วเลข 3 หลักแรกจะมีค่าเหมือนกันระหว่าง 2 เบอร์ที่เราโทรไป เช่น 123 กับ 123456 เป็นต้น หากเรากด 3 หลักแรกเป็น 123 ระบบ CUCM จะทำการรอ digit ต่อไป 3 วินาที หากไม่มีการกดเลขหมาย 456 ต่อจากนี้ ระบบจะทำการ dial […]