Create a Bootable ESXi Installer USB Flash Drive

ปัจจุบันหลาย ๆ Vendor ที่ผลิต Server ไม่ได้ให้ DVD Drive มาเนื่องจากแถม Remote KVM มาให้ซึ่งเป็น Software ที่ฝังมากับตัวเครื่องเพื่อสามารถ browse ไฟล์ผ่านเครื่องของเราเองไปติดตั้ง OS ได้เลย สำหรับ Server ที่ไม่มี DVD Drive หรือ Remote KVM มาให้ เราอาจจะต้องใช้ USB Flash Drive ในการติดตั้ง OS ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงตัว VMWare ESXi ผมกำลังจะบอกว่าเราสามารถสร้างไฟล์ Bootable จาก Flash Drive นี้ได้ภายในไม่เกิน 2 นาที แล้ว Flash Drive ของเราจะทำงานเป็น Installable CD ได้อย่างอัตโนมัติครับ ดาวน์โหลด Rufus ดาวน์โหลด หรือ […]