เปิดมุมมอง Cloud App กับ ClearPass Device Insight

ในช่วงปี 2021 ที่กฏหมายกำลังบังคับให้มีการทำเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฏหมาย PDPA ทำให้สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการบริหารจัดการและเก็บข้อมูลการเข้าถึงเครือข่ายของผู้ใช้งานแต่ละคน การบริหารจัดการเรื่องระบบจัดการควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นระบบ Wire, Wireless หรือ VPN จะมีเรื่องของนโยบายเข้ามาควบคุม ติดตาม ถึงระดับอุปกรณ์และผู้ใช้งาน สิ่งที่เราควรคำนึงถึงก่อนที่เราจะทำการ deploy ระบบ จะมีดังต่อไปนี้ 1.การยืนยันตัวตน (Authentication Types) อุปกรณ์ในเครือข่ายมีหลากหลายมากขึ้น เราต้องมีการแบ่งแยก กำหนดสิทธิ์ให้แต่ละอุปกรณ์ เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะเข้า access ในระบบเครือข่ายขององค์กรได้ วิธีการตรวจสอบ หรือการทำ policy ก่อนเข้าในงาน มีวิธีการดังนี้ 1.1 Mac Authentication เลขฐาน 16 แต่ละอุปกรณ์ 1.2 Captive Portal เป็น Authentication หน้า Web Portal 1.3 Certificate จะต้องมี Cert ที่ตรงกันก่อนถึงจะสามารถเข้าได้ – Certification เหมือนบัตรประชาชน […]