การอัพเกรด Cisco IP Phone firmware on CME

Introduction ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการอัพเกรด Cisco IP Phone firmware บน CME (Cisco Unified Communications Manager Express)  โดยจะอัพเกรด Firmware ของ IP Phone รุ่น 7841 จาก Default version บน CME เป็นเป็น Version 14.0(1)SR3 Step 1: Download frimware file ขั้นตอนแรกเราต้อง Download firmware file จาก website ของ Cisco โดยเข้าไปที่ Cisco firmware ถ้า IP phone เป็นรุ่นอื่น ก็สามารถปรับเปลี่ยน Model และ Download ได้เลยครับ โดยไฟล์ที่ได้จะเป็น File […]

การคอนฟิก VRF บน Cisco Router

Virtual Routing and Forwarding หรือ VRF เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยใช้สามารถมี Routing instant บน Router 1 ตัวได้ ถ้าเข้าใจได้ง่ายๆ ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับ VLAN โดย Default Switch จะมี VLAN1 เดียว และเมื่อเราต้องการจำลอง Switch หลายๆ ตัวแยกกัน บน Switch ตัวเดียว เพื่อแยก Broadcast domain หรือต้องการแยก trafic เสมือนกับการมี switch 2 ตัว วิธีการนี้ เรียกกว่าการสร้าง VLAN และ ใน Router ก็มีฟังชันก์การทำงานคล้ายๆ การสร้าง VLAN เช่นกัน นั่นคือ VRF โดยปกติ เราจะใช้ VRF default เราจะใช้ […]

การคอนฟิก VRRP บนอุปกรณ์ Cisco

VRRP คือ First Hop Redundancy Protocols ที่ใช้สำหรับการทำ Redundacy link ซึ่ง VRRP จะคล้ายๆ กับ HSRP แต่ VRRP เป็นมาตรฐานกลาง ทุกยี้ห้อสามารถนำ Protocol นี้ไปใช้ในอุปกรณ์ของตัวเองได้ แต่ HSRP เป็น Protocol ที่รองรับเฉพาะอุปกรณ์ของ Cisco เท่านั้น ในบทความนี้ เราจะมาดูวิธีการคอนฟิก VRRP โดย Virtual IP (VIP) คือ 10.0.128.10 Initail Setup R1 R2 (Default Priority of VRRP = 100) Verification Interface Tracking ในขั้นตอนถัดไปเ เราจะคอนฟิก Interface tracking เมื่อ Interface […]

หลักการทำงาน HSRP (Hot-Standby Routing Protocol)

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์กร นั่นคือเมื่อต้องการออกแบบระบบให้ Redunance Router จำเป็นที่จะต้องมี Router อย่างน้อยสองตัว และสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ที่ Interface ของ Router แต่ละตัวจะต้องมี IP Address เป็นของตัวเอง จึงทำให้ IP Gateway ที่มีในระบบมีสอง IP Address และในช่วงเวลาหนึ่งๆ Client สามารถใช้งาน Gateway ได้เพียง IP เดียวเท่านั้น แสดงดังรูป สมมุติว่า วันหนึ่ง R1 ตาย (เช่น Link Down หรือ Router เสีย) เราจะต้องทำการเปลี่ยน IP Gateway ของ เครื่อง Client ทุกเครื่อง ที่เคยชี้ไปที่ R1 ให้เปลี่ยนไปใช้บริการผ่านทาง R2 แทน ซึ่ง อาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก […]

การติดตั้ง Cisco vIOS บน EVE-NG

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้ง Cisco vIOS ซึ่งเป็น Virtual Switch และ Virtual Router เอาไว้หรับสำหรับแลปบนโปรแกรม Network Simulator เช่น EVE-NG, GNS3 ซึ่งในบทความนี้ จะแสดงวิธีการติดตั้ง Cisco vIOS บน EVE-NG มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ Companent ต่างๆ ที่ใช้ในการทำติดตั้ง VMware Workstation Pro15 EVE-NG สามารถดาวโหลดเว็บไซต์ https://www.eve-ng.net/index.php/download/#DL-COMM vIOS สามารถดาวโหลดได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1pHrVfsLKB_uA8ya95i3vME_ZZkgkScZ- Win SCP (โปรแกรม SFTP Client) สามารถดาวโหลดได้จาก https://winscp.net/eng/download.php วิธีการติดตั้งมีดังนี้ ติดตั้ง EVE-NG การติดตั้ง EVE-NG มี 2 รูปแบบ การติดตั้งบน Virtual Machine และการติดตั้งบน Ubuntu […]