Virtual Switching System (VSS) on Cisco Switch

หากมีคำถามว่าจะซื้อสวิตช์ยี่ห้อไหนดี คำตอบของหลายต่อหลายคนคงหนีไม่พ้นยี่ห้อ Cisco และหากมีคำถามว่าหากต้องการวางสวิตช์เพื่อจะให้ง่ายต่อการ Management และ การทำ Redundancy ระหว่างกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น สวิตช์ตัวหลักหรือ Core Switch เกิดความเสียหายขึ้นเป็นต้นจะต้องใช้วิธีการไหนได้บ้าง คำตอบก็คงหนีไม่พ้น การทำ Stacking หรือไม่ก็ใช้ VSS นั่นเอง ในตอนนี้จะพูดถึงเฉพาะเรื่อง VSS ซึ่งเป็น Technology ของ Cisco นะครับ คำถาม : VSS คืออะไร คำตอบ : VSS ย่อมาจาก Virtual Switching System เป็น Technology ที่ Cisco คิดค้นขึ้นมาเพื่อทำให้ Physical Switch 2 ชุด รวมร่างกันเหลือเป็น Virtual Switch ชุดเดียว (เสมือนว่ามี Switch ตัวเดียว) ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงาน เทคโนโลยีนี้จะรองรับกับ […]