วิธีแก้ปัญหา การไม่สามารถเปลี่ยนรหัส User บน AD ได้

ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำการแก้ไขปัญหา The following error occurred while attempting to set password for users (password doesn’t meet policy requirement) หรือการไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Users บน Active Directory ได้ เนื่องจาก password ที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่เข้ากับเงื่อนไขความปลอดภัยที่ถูก default setup ไว้ ซึ่งวิธีการแก้ไขสามารถทำตามแบบ Step by step ได้เลยครับ วิธีการปิด Security Password ของ Users  Step 0: เมื่อทำการคลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน จะพบกับ Error logs ดังรูป Step 1: คลิก Start จากนั้นพิมพ์ secpol.msc > Enter Step 2: คลิก Security Settings > […]

วิธีการ Auto Enroll CA บน Windows Server 2008 R2

ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำการ Auto Enroll CA บน AD (Active Directory) เพื่อให้ AD สามารถออก Certificate ให้กับ Specific user ที่ใช้งานภายใต้ Computer ที่ Join Domain ขององกรณ์ได้ โดยจะให้ผลลัพฑ์คือ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ Join domain และ login ด้วย user ภายใน จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจาก System Admin ก่อน จึงจะสามารถเข้าถึงบาง Zone หรือใช้งาน internet ได้ โดย Computer ที่เป็น AD (Active Directory) นั้นจะต้องผ่านการ promote เป็น DC (Domain Controller) และ ทำการ Add Role […]

วิธีการ Join Domain จากเครื่อง Windows 10 Client

ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการนำเครื่อง Windows 10 ไป Join เข้ากับ Domain Controller (DC) บน Active Directory (AD) ของบริษัทหรือองค์กรท่ี่สังกัด เพื่อให้ได้รับสิทธิ์การใช้งานของ AD หรือเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ วิธีการสร้าง User บน Active Directory (AD) ก่อนที่จะทำการ Join Domain ทางผู้ดูแลระบบ (Administrator: Admin) จะต้องทำการสร้าง User สำหรับใช้งานคอมพิวเตอร์ในบริษัทก่อน โดยสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่ Windows Server ที่ทำการ Promote เป็น Domain Controller ไว้แล้ว จากนั้นคลิก Start > Active Directory Users and Computers 2. คลิกขวาที่ Users > New […]

การ Sync user from AD to CUCM

1.เปิดการใช้งาน LDAP ไปที่ System >> LDAP >> LDAP SYSTEM Check Box : Enable Synchronizing from LDAP Server Click Save 2. ตั้งค่า LDAP Directory ไปที่ System >> LDAP >> LDAP Directory >> Add New กรอกข้อมูล LDAP LDAP Configuration Name : ใส่ชื่อ LDAB ที่ต้องการ LDAP Configuration Name : ใส่ User ที่มีสิทธิ์ในการอ่านข้อมูล User จาก AD LDAP Password : […]