Collaboration

ระบบ Collaboration System เป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลทั้งภาพ เสียง วิดีโอ และพรีเซ็นเตชั่นผ่านทางไอพีเพื่อติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วในการสื่อสารและยกระดับให้องค์กรทันสมัยมากยิ่งขึ้น กลายเป็น Digital Workplace ที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าจะสถานที่ใด อุปกรณ์ใด เวลาใดก็ตาม ไม่มีขีดจำกัด

การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในยุค Digital อย่างไรก็ตาม การสื่อสารในอดีตเน้นที่การโทรศัพท์หรือส่งข้อความหากันซึ่งขาดประสิทธิภาพและเกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย การนัดประชุมใหญ่ของฝ่ายบริหารที่สำนักงานใหญ่ก็เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานในชีวิตประจำวันและเพิ่มภาระทั้งค่าเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีสาขาอยู่เป็นจำนวนมากและอยู่ในต่างประเทศ ทำให้หลายองค์กรเริ่มสนใจนำระบบ Collaboration เข้ามาใช้งานในองค์กรมากขึ้น เนื่องจากบริหารจัดการได้ง่าย ช่วยเพิ่มความคล่องตัว และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ที่สำคัญคือช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมได้อย่างมหาศาล และช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งสู่ความเป็น Digital Workplace ได้อย่างรวดเร็ว ตอบรับกระแส Thailand 4.0

ระบบ Collaboration มีโซลูชันหลากหลายไม่ว่าจะเป็น การใช้ระบบ IP Phone สำหรับการติดต่อสื่อสารทั่วไปภายในองค์กรแทนระบบโทรศัพท์ปกติ การใช้ระบบ TelePresence ในการประชุมผู้บริหารเพื่อให้เกิดความเสมือนจริง หรือการนำระบบ Web Conference มาใช้ในการอบรมหรือทำ Workshop รวมไปถึงการใช้ระบบ Collaboration ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้แก่องค์กร เช่น การนำระบบ Video Conference ที่มาพร้อมกับกล้องความละเอียดและคมชัดสูงระดับ Hi Definition และ 4K มานำเสนอภาพสินค้า สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์และถามตอบข้อมูลที่ต้องการได้แบบเรียลไทม์

Collaboration Solution สามารถแบ่งออกย่อยได้ตามต่อไปนี้

  1. Call Control (CUCM) ไว้สำหรับควบคุม บริหารจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในทั้งหมดภายในองค์กร
  2. VM/UM Voicemail Unity Connection เป็น Solution ฝากข้อความเสียง
  3. IM & Presence เป็น Solution สำหรับ Chat และ แสดงถึงสายหรือ Account ต่าง ๆ ว่าสถานะเป็นอย่างไรบ้างเช่น busy, available, away เป็นต้น
  4. Attendant Console CUxAC ไว้สำหรับ Operator ในการบริหารจัดการสายต่าง ๆ ไม่ว่าจะรับสาย โอนสาย หรือฟอร์เวิร์ดสาย
  5. Paging ไว้สำหรับ ใช้ส่งข้อมูลเสียงไปยังปลายทางที่เรากำหนดไว้ว่าจะเป็นอุปกรณ์ใด ๆ ได้บ้าง อาจจะเป็นกลุ่มของอุปกรณ์ก็ได้
  6. Contact Center CCX เป็นระบบบริหารจัดการเรื่องการรับสาย และการทำ CRM กับทางลูกค้า หรือสามารถนำไป Integrate เข้ากับ 3’rd party software เช่น Microsoft AX, Saleforce หรือ CRM Software อื่น ๆ ได้
  7. Video Interworking VCS เป็นระบบ TelePresence หรือ Video Conference ที่ทำการส่งข้อมูลภาพ และเสียงรวมถึง Presentation ต่าง ๆ ระหว่างสาขากันได้โดยมีอุปกรณ์ในการช่วยอย่างมากมายสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก http://ablenet.co.th/2017/03/24/cisco-telepresence-solution