Knowhow

Knowhow คืออะไร

Knowhow เป็นหน้าเว็บเพจที่เป็นช่องทางการสื่อสารกับพาร์ตเนอร์ที่เป็นวิศกรเครือข่าย และวิศวกรระบบ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ดูแลระบบในองค์กรต่างๆ เพื่อเข้ามารับข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยีสาระสนเทศ รวมไปถึงวิธีการ Configure อุปกรณ์ทั้งแบบ Basic และ Advanced ในแต่ละยี่ห้อเช่น Cisco, Aruba, FortiNet เป็นต้น

ในเมนู Knowhow จะมีเมนูย่อย 4 แบบด้วยกันคือ
1.Training จะเป็นหน้าที่ได้แสดงถึงการหัวข้ออบรม สัมมนา และเทรนนิ่งที่ทางเอเบิ้ลเน็ตจัดขึ้น โดยผู้เชียวชาญในแต่ละเทคโนโลยี และแต่ละโปรดักส์ หลักสูตรที่เปิดจะได้รับการยอมรับ และสามารถนำไปใช้งานได้จริงในการทำงาน เช่น CCNA, CCNP, CCIE, Microsoft Server 2016, VMware ESXi and Vcenter เป็นต้น
2.Article จะเป็นหน้าบทความกล่าวถึงเทคนิคในการ configure อุปกรณ์
3.News จะเป็นข่าวสารในวงการไอที ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึง Fanpage ต่างๆ ที่ได้มีการรวบรวมมาไว้ในนี้
4.ToR & Spec จะเป็นหน้าที่ทำการใส่ข้อมูลของสเปคตัวอุปกรณ์ให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชน เพื่อทำการไปจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งทางเรามี Database เหล่านี้อยู่ 500-600 อุปกรณ์ จะทำการทยอยอัพเดทและรวบรวมให้เป็นแหล่งในการหาข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับพาร์ตเนอร์ที่เป็น System Integrator พูดง่ายๆ คือผู้รับเหมาด้านไอที รวมไปถึงหน่วยงานที่จะนำสเปคขึ้นไปประกาศต่อไป

lanfix

ToR & Spec ที่ทางผมเขียนขึ้นมานั้นจะทำการแยกย่อยเป็นหมวดหมู่ให้ทำการหาข้อมูลที่ง่ายขึ้นซึ่งจะทยอยปรับปรุงในโอกาศถัดๆไปด้วย นะครับ เวลาหาข้อมูล ผมแนะนำว่าให้ทางเราทำการ Search จากเมนูด้านขวาบนได้เลยโดยใช้ Part Number หรือรุ่นของยี่ห้อนั้นๆ ระบบจะทำการโชว์อุปกรณ์ขึ้นมาให้ได้ตามที่เราคีย์เข้าไปครับ

หากท่านต้องการ ToR ส่วนไหน อุปกรณ์ใด ยี่ห้ออะไรเพิ่มเติมสามารถอีเมล์มาขอได้ที่ info@ablenet.co.th ได้เลยครับ