การ Reset password / Recovery password CUCM

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนรหัสและการกู้รหัสของ Cisco Unified Communications Manager (CUCM) นะครับ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับตัวอื่นๆ ในตระกูล Cisco Business Edition 6000 ได้ด้วยนะครับ เช่น IMP, UCCX, CUC, UCCE โดยจะยกตัวอย่างจาก CUCM นะครับ เพราะเป็นตัวหลักที่เราใช้งานที่ใช้งานกันบ่อย เมื่อเราติดตั้ง CUCM ระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่าน 3 รหัสด้วยกัน โดยแต่ละรหัสจะใช้งานต่างๆ กันดังนี้

– Application user name and password -> ใช้ Login เข้าใช้งาน Cisco Unified CM Administration, Cisco Unified Serviceability, Cisco Unified Reporting pages and Real Time Monitoring Tool 

– Administrator Account user name and password -> ใช้ Login เข้าใช้งาน Cisco Unified OS Administration, Disaster Recovery System pages and Command Line Interface (CLI) login

– Security password -> ใช้ตอนที่จะ Add Server ตัวอื่นเข้ามาใน Cluster เช่น เมื่อเราลง CUCM Publisher เสร็จ และต้องการลง CUCM Subscriber จะระบบจะให้ใส่รหัสตัวนี้

การ Reset Application password

เราสามารถ Reset ได้ทั้ง Username และ Password โดยทำผ่าน CLI โดยใช้คำสั่งดังนี้

# Reset Username
utils reset_application_ui_administrator_name

# Reset Password
utils reset_application_ui_administrator_password

การ Reset Administrator Account password

เราสามารถ Reset ได้เฉพาะ User ที่เราที่เราตั้งไว้ได้เท่านั้น และต้องจำรหัสผ่านเดิมได้ด้วย สามารถ Reset ได้ผ่าน CLI โดยใช้คำสั่งดังนี้ 

set password user admin

การ Reset Security password

เราสามารถ Reset ได้ผ่านทาง CLI โดยใช้คำสั่งดังนี้ 

set password user security

Password Recovery

ในกรณีที่เราลืม administrator password หรือ security password  เราสามารถกู้รหัสได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

    1. Login to CUCM OS CLI using the account (username:pwrecovery/password:pwreset)
    2. Insert a valid CUCM DVD and press any key
    3. Remove the DVD and press any key
    4. ระบบจะแสดงข้อความให้เราเลือกว่าต้องการที่จะกู้ admin password หรือ security password.
    5. ทำตามคำสั่งในแต่ละขั้นตอน จนกว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการ จากนั้นก็สามารถถล็อคอินเข้าใช้งานกับรหัสผ่านใหม่ได้เลย

** Note ในกรณีที่เรากู้ Security password เราต้องทำทุก Node ใน Cluster และ Restart 1 รอบ

** Password recovery สามารถทำได้ผ่าน CLI เท่านั้นนะครับ 

Reference : https://community.cisco.com/t5/collaboration-knowledge-base/cucm-passwords-and-password-recovery/ta-p/3162863