การอัพเกรด VMware ESXi ผ่าน CLI

ในบทความนี้ แสดงวิธีการอัพเกรด VMware ESXi ผ่าน CLI นะครับ โดยปกติ เรามักจะอัพเกรด ESXi ผ่านการ Mount file ISO เข้าไป และอัพเกรดตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ แต่บางครั้ง เราไม่สามารถเข้าไปที่หน้าเครื่อง Server ได้ หรือไม่สามารถเข้าผ่าน vKVM ได้ ทำให้การอัพเกรดค่อนข้างจะยุ่งยาก ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการอัพเกรดผ่าน CLI ว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ โดยจะอัพเกรดจาก Version 6.0 ไป 6.7 แสดง ESXi Version ปัจจุบันดังรูป

Step1: ESXi ต้องสามารถออก Internet ได้ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์อัพเกรดจาก VMware Web Site 

Step2: ESXi ต้องสามารถ Solved hostname ได้ เพื่อทำการ Solved hostname ของ VMware Web Site

ทดสอบโดยการ Ping ออกไปที่ web site ต่างๆ เช่น google.com

จากรูป ESXi เครื่องนี้ไม่สามารถ Solved DNS ได้ นั่นคือยังไม่ได้เซต dns server paramiter ใช้คำสั่งด้านล่าง เพื่อแสดง dns server list

esxcli network ip dns server list

เพิ่ม DNS Server โดยใช้คำสั่งดังนี้

esxcli network ip dns server add --server=8.8.8.8

ตรวจสอบ dns server list

ทดสอบ ping ไปยัง web site เช่น google.com  ผลลัพธ์การทดสอบ แสดงดังรูป

Step3: สั่ง Upgrade โดยใช้คำสั่งดังนี้

คำสั่งที่ 1 เพื่อ Allow trafic http จาก ESXi host ไปยัง Web Server ของ VMware

esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient

คำสั่งที่ 2 เพื่ออัพเกรด ESXi Version และระบุเวอร์ชัน ที่ต้องการอัพเกรดลงไป

esxcli software profile update -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml -p ESXi-6.7.0-20191204001-standard

** หลังจากป้อนคำสั่งอัพเกรดลงไป CLI จะค้างประมาณ 5-10 นาที นั่นคือ ESXi กำลังดาวโหลดไฟล์ และกำลังอัพเกรด

เมื่ออัพเกรดสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อความดังรูป และบอกให้เรา Reboot ESXi เพื่อใช้งาน ESXi เวอร์ชั่นใหม่

Step4: Reboot ESXi Host

Step5: ตรวจสอบ ESXi Version 

หลังจาก ESXi Reboot เสร็จเรียบร้อย เราจะสามารถเข้าใช้งาน ESXi เวอร์ชั่นใหม่ได้ และให้เราตรวจสอบเวอร์ชั่น ว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่

จากรูป จะเห็นว่า ESXi ถูกอัพเกรด เป็น Version 6.7 เป็นที่เรียบร้อย และสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ