วิธีแก้ปัญหา การไม่สามารถเปลี่ยนรหัส User บน AD ได้

ในบทความนี้จะเป็นการแนะนำการแก้ไขปัญหา The following error occurred while attempting to set password for users (password doesn’t meet policy requirement) หรือการไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Users บน Active Directory ได้ เนื่องจาก password ที่ผู้ใช้ต้องการ ไม่เข้ากับเงื่อนไขความปลอดภัยที่ถูก default setup ไว้ ซึ่งวิธีการแก้ไขสามารถทำตามแบบ Step by step ได้เลยครับ

วิธีการปิด Security Password ของ Users 

Step 0: เมื่อทำการคลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน จะพบกับ Error logs ดังรูป

Step 1: คลิก Start จากนั้นพิมพ์ secpol.msc > Enter

Step 2: คลิก Security Settings > Account Policies > Password Policy จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Password must meet complexity requirements

Step 3: ในแถบ Local Security Setting คลิก Disabled > OK

Step 4: กลับไปที่ Step 0 เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านอีกครั้ง

Step 5: Password ได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อย