การคอนฟิก NTP Server สำหรับอุปกรณ์ cisco Telepresence และ Cisco Webex Room Kit บน CUCM

อุปกรณ์ Endpoint ของโลกของ Video Conference หรือที่ Cisco เรียกว่า Cisco Collaboration อุปกรณ์กลุ่มนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำระบบ Conference ซึ่งจะประกอบไปด้วย กล้อง และ Codec (Coder/Decoder) ซึ่งจะทำให้องค์กร มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำระบบ Video Conference ได้อย่างประสิทธิภาพ ซึ่งอุปกรณ์กลุ่มดังกล่าวจะมีทั้งรุ่นเก่า และ รุ่นใหม่ โดยรุ่นเก่าจะใช้ชื่อว่า Cisco Telepresence เช่น sx10 ,sx20 ,SX80 และอุปกรณ์รุ่นใหม่จะใช้ชื่อว่า Cisco Webex Room Kit เช่น  WebexRoom Kit , Webex Room Kit Mini , Webex Room Kit Plus แสดงตัวอย่างอุปกรณ์ ดังรูป

อุปกรณ์ Endpoint ของ Cisco สามารถเลือกใช้งานได้สองรูปแบบนั่นคือ Register เข้า Webex Cloud หรือ Register เข้า CUCM (Cisco Unified Communications Manager)  ซึ่งในบทความนี้ ผมจะมาอธิบายวิธีการคอนฟิกตัว NTP Server บน CUCM สำหรับ อุปกรณ์ Endpoint พวกนี้กันครับ

เมื่อเรานำอุปกรณ์ Endpoint มา Register เข้าใช้งานกับ CUCM อุปกรณ์ Endpoint จะดึงค่าคอนฟิกต่างๆ ไปจาก Device Pool บน CUCM เช่น NTP Server , Time Zone , Codec ซึ่งเหตุการณ์ที่ผมพบเจอนั่นคืออุปกรณ์ Endpont ไม่สามารถอ่านค่า NTP Server จาก CUCM ได้ เนื่องจาก โดย Default NTP จะตั้งค่าอยู่ใน Mode : Directed Broadcast ซึ่งอุปกรณ์ Endpoint ไม่รองรับการทำงานในโหมดนี้ ดังนั้น มันจะไปใช้งาน NTP ที่เป็นโหมด Auto ซึ่งทำให้อุปกรณ์ Endpoint ไปอ่านจาก NTP จาก NTP Pool ด้านนอก เช่น https://ntppool.org ทำให้ อุปกรณ์ ของเราไป Sync เวลา จาก NTP ที่ไม่ตรงตามที่เราต้องการได้

ปัญหาที่เจอ แสดงดังรูป

  • ตรวจสอบ NTP Status ไปที่ Setup –> Status –> NetworkServices
    • IP ของ NTP Server คอนฟิกไว้ที่ 172.16.160.244  แต่ อุปกรณ์ Endpoint อ่านค่า NTP มาไม่ถูกต้อง

วิธีการแก้ไข คือ

  • เปลี่ยน NTP Server Mode บน CUCM จาก Directed Broadcast เป็น Unicast
  • ไปที่ CUCM –> System –> Phone NTP References
  • เลือก NTP Server –> เปลี่ยน Mode เป็น Unicast
  • Reboot อุปกรณ์ Endpoint เพื่อทำการ Apply Config

ตรวจสอบเวลาหลังจากแก้ไขสำเร็จ

  • ไปที่ Setup –> Status –> NetworkServices

จะเห็นว่าอุปกรณ์ Endpoint ได้ IP ของ NTP Server ถูกต้อง และอยู่ในสถานะ Synced