การแปลงไฟล์ โดยใช้ VM Tools

ไฟล์ OVA และ OVF เป็นฟอแมตไฟล์ มาตรฐานสำหรับ Virtual Machine ทั้งสองฟอแมตนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความง่ายในการใช้งาน Virtual Machine ระหว่างผู้ให้บริการแต่ละเจ้า เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรูปแบบไฟล์ทั้งสองชนิดนี้ สามารถแปลงไป-มา ระหว่างกันได้ และสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม เพียงแต่ ผู้ให้บริการแต่ละราย อาจจะรองรับฟอแมตไฟล์ที่ต่างกัน ในบทความนี้ ผมจะแนะนำวิธีการแปลงไฟล์ โดยใช้ ตัว OVF Tools ครับ

สามารถดาวโหลด โปรแกรม OVF Tools ได้ที่เว็บไซต์ของ VMware ได้เลยครับ
https://www.vmware.com/support/developer/ovf/

1. การแปลงไฟล์จาก OVA to OVF
Step 1 : เปิด Command Prompt (CMD) และเข้าไปที่ โฟลเดอร์ ที่ติดตั้ง OVF Tools
Step 2 : วางคำสั่ง ลงลงใน CMD : cd C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool

Step 3 : รูปแบบการใช้คำสั่ง

ovftool.exe <Path ของ OVA File> <Path ที่จะใช้เก็บ OVF ไฟล์> เช่น
ไฟล์เก็บอยู่ที่ : C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\
ต้องการเก็บไฟล์ที่แปลงไปที่ C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\OVF

ใช้คำสั่งดังนี้

ovftool.exe C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\CMM.ova C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\OVF\CMM.ovf

ตัวอย่าง

Copy คำสั่งค่าตัวอย่างด้านบน วางลงใน CMD หากรูปแบบคำสั่งถูกต้อง OVF Tools จะทำการ แปลงไฟล์ให้ และจะแสดงสถานะ Completed Successfully

ผลลัพธ์

จะได้ไฟล์ .ovf เก็บอยู่ใน Folder : C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\OVF\

 

การแปลงไฟล์ OVF to OVA File

Step 1 : เปิด Command Prompt (CMD) และเข้าไปที่ โฟลเดอร์ ที่ติดตั้ง OVF Tools
Step 2 : วางคำสั่ง ลงลงใน CMD : cd C:\Program Files\VMware\VMware OVF Tool

Step 3 : รูปแบบการใช้คำสั่ง

ovftool.exe <Path ของ OVA File> <Path ที่จะใช้เก็บ OVF ไฟล์> เช่น

ไฟล์เก็บอยู่ที่ C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\CMM.ova
ต้องการเก็บไฟล์ OVF ที่ C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\OVA

ใช้คำสั่งดังนี้

ovftool.exe C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\OVF\CMM.ovf C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\OVA\CMM.ova

ตัวอย่าง

Copy คำสั่งค่าตัวอย่างด้านบน วางลงใน CMD หากรูปแบบคำสั่งถูกต้อง OVF Tools จะทำการ แปลงไฟล์ให้ และจะแสดงสถานะ Completed Successfully

ผลลัพธ์

จะได้ไฟล์ .ovf เก็บอยู่ใน Folder : C:\Users\Apinan\Desktop\AbleNet\OVA