การเปลี่ยนภาพ Background Cisco IP Phone

ในบทความนี้ผมจะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาพพื้นหลังบน Cisco IP Phone  รุ่น 8811 นะครับ ซึ่งโดย Default ทาง Cisco จะมีภาพพื้นหลังมาให้เราสามารถเลือกและเปลี่ยนได้อยู่แล้ว แต่ถ้าหาก อยากจะเปลี่ยนภาพพื้นหลังให้เป็นรูปภาพที่เราต้องการ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งสามารถหาวิธีทำได้คู่มือบนเว็บไซต์ของ Cisco นะครับ ซึ่งบนคู่มือจะบอกขนาดของภาพ การวางตำแหน่งของโลโก้ ซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะมีขนาดและตำแหน่งที่แตกต่างกันออกไป

Component ต่างๆ ที่ใช้

  • Cisco Unified Communications Manager (CUCM) Version : 12.5.1.139000
  • Cisco IP Phone 8811 Firmware Version: sip88xx.12-8-1-0101-482

วิธีทำมีดังนี้

1. Set รูปภาพให้มีขนาด 800x480px 

  • Resize รูปให้ได้ขนาด 800x480px โดยแนะนำให้ Save เป็นไฟล์นามสกุล .png นะครับ

** แต่ละรุ่นขนาดพื้นหลัง จะไม่เท่ากัน ให้ไปอ่านจากคู่มือ Administration Guide ของ Cisco ในหัวข้อ Cisco IP Phone Customization นะครับ 

2. Upload รูปภาพไปที่ CUCM 

Step 1 : ไปที่ Cisco Unified Communications Manager OS Administration > Software Updates > TFTP File Management

Step 2 : Upload File > เลือก ไฟล์ > อัพโหลดไปที่ Desktops/800x480x24

Step 3 : ตรวจสอบไฟล์ที่ Upload เข้าไป

3. Restart TFTP Service

Step 1 : ไปที่ Cisco Unified Serviceability  > Control Center – Feature Services 

Step 2 : เลือก Cisco TFTP and > Restart

4. Configure Common Phone Profile

Step 1 : ไปที่ Device > Device Settings > Common Phone Profiles > Add New

Step 2 : ตั้งชื่อ และใส่คำอธิบายของ Common Phone Profile ที่กำลังสร้าง และ Uncheck : Enable End User Access to Phone Background Image Setting

Step 3 : ไปที่หัวข้อ Background Image ทำการ Checkbox และ ใส่ชื่อไฟล์รูปภาพที่เราได้อัพโหลดไป

5. Apply Common phone profile to IP Phone

Step 1 : ไปที่ Device > Phone > Find > เลือกเครื่องที่ต้องการเปลี่ยน Background 

Step 2 : ไปที่หัวข้อ Common Phone Profile และเลือกอันที่เราสร้าง

Step 3 : กด Appy Config

6. Check result

หลังจากเรากด apply config ระบบจะทำการเปลี่ยนรูปภาพพื้นหลังให้กับเราโดยอัตโนมัติ แสดงดังรูป