การ Register SIP Phone เข้า Cisco Unified Communications Manager (CUCM)

ในบทความนี้ จะแสดงวีธีการ Add SIP Phone หรือ Third-party SIP Phone เข้ามา Register เพื่อใช้งานผ่าน Cisco Unified Communications Manager (CUCM) และ CUCM จะทำหน้าที่เป็น SIP Server ในการจัดการสายต่าง ๆ ที่โทรหากัน ซึ่งจะแสดงวิธีการ Add  Hard Phone โดยใช้อุปกรณ์ของ Yealink และ Soft Phone โดยใช้โปรแกรม MicroSIP มีวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

1. สร้าง User

Step 1 : ไปที่ User Management >> End User >> Add New

Step 2 : ใส่ข้อมูลของ User ตามตัวอย่างที่แสดงในรูป

Step 3 : กด Save

2. สร้าง SIP Phone บน CUCM

Step 1 : ไปที่ Device >> Phone >> Add New

Step 2 : เลือก Phone Type เป็น Thrid-Party SIP Device(Basic)

Step 3 : กรอกข้อมูลโทรศัพท์ ดังนี้

  • Mac Address : ใส่ MAC อะไรก็ได้ (ใส่ไว้เป็น Dummy เท่านั้น)
  • Phone Buttom Template : เลือก Third party SIP Device(Basic)
  • Common Phone Profile : เลือก Standard Common phone profile
  • owner : เลือก User ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
  • Device Security Profile : เลือก Third-party SIP Device Basic – Standard SIP Non-Security Profile
  • SIP Profile : เลือก Standard SIP Profile
  • Digest User : เลือก User ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1 

Step 4 : กด Save

Step 5 : Add Phone Number (Directory Number – DN)

  • ไปที่ Add a new DN

  • ใส่ DN และข้อมูลต่างๆ ของเบอร์นี้

Step 6 : กด Save

3. กรอก Account Profile บน SIP Phone

ในบทความนี้ จะแสดงวิธี Register SIP Phone 2 แบบนั้นคือ Yealink IP Phone กับ Micro SIP (Soft-Phone)

3.1 Regiser Yealink to CUCM

Step 1 : เข้าไปที่ IP Address ของ Yealink และกรอกข้อมูลต่างๆ ดังนี้

  • Label คือ ชื่อของ Phone เครื่องนี้ กรอกข้อมูลได้ตามต้องการ
  • Display Name คือ ชื่อที่แสดงบนโทรศัพท์เครื่องนี้
  • Register Name คือ User ID ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
  • User Name คือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Directory Number – DN
  • Password คือ รหัสผ่านของ User ID ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
  • SIP Server1 / Server2 คือ FQDN หรือ IP Addess ของ CUCM Publisher  และ Subcriber
  • Outbound Proxy Server1 / Server2 คือ FQDN หรือ IP Addess ของ CUCM Publisher  และ Subcriber

Step 2 : กด Confirm และหากข้อมูลถูกต้อง โทรศัพท์ จะอยู่ในสถานะ Registerd

3.2 Register MicroSIP to CUCM

MicroSIP คือ Software SIP Phone สามารถดาวโหลด มาติดตั้งได้ฟรี บนคอมพิวเตอร์ และสามารถ Register เข้า CUCM ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Step 1 : เปิดโปรแกรม MicroSIP และกรอกข้อมูลดังนี้

  • Account Name คือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Directory Number – DN
  • SIP Server และ SIP Proxy คือ FQDN หรือ IP Addess ของ CUCM Publisher
  • User Name  คือ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ Directory Number – DN
  • Domain คือ Domain Name เดียวกันกับที่ ถูกใช้อยู่บน CUCM
  • Login คือ User ID ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
  • Password คือ รหัสผ่านของ User ID ที่สร้างในขั้นตอนที่ 1
  • Display Name คือ ชื่อที่ต้องการให้แสดงบน MicroSIP

Step 2 : กด Save และหาก Register สำเร็จ MicroSIP จะอยู่ในสถานะ Online

3.3 ตรวจสอบสถานะของ Device บน CUCM

ไปที่ Device >> Phone >> หากข้อมูลถูกต้อง โทรศัพท์ จะอยู่ในสถานะ Registered

3.4 ทดสอบโทรจาก SIP Phone ไปที่ Cisco Jabber