วิธีการ add ESXi Server และ การย้าย VM บน vCenter Server

 จากบทความที่แล้ว เราได้แนะนำวิธีการติดตั้ง vCenter Server สำหรับการใช้งานภายในองค์กรณ์ไปแล้ว ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีการ Add Server เข้ามาบน vCenter Server และการจัดการ VM บนเครื่อง ESXi Server ผ่าน vCenter Server แบบเข้าใจง่ายๆ Step by Step กันเลยครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตั้ง vCenter Server สามารถดูวิธีการติดตั้งที่ลิงค์บทความด้านล่างได้เลยครับ

ลิงค์บทความวิธีการ Deploy vCenter Server บน ESXi Host : https://www.ablenet.co.th/2020/05/29/2738/

1.วิธี Add Server เข้า vCenter Server

Step1: Login เข้าสู่ vCenter Server

Step2: คลิกขวาที่ IP ของ vCenter >> New DataCenter เพื่อสร้าง Data Center สำหรับใช้งาน หากมี DataCenter อยู่แล้ว ให้ข้ามไป Step3

Step3: คลิกขวาที่ DataCenter >> Add Host

Step4: ใส่ IP ของ Server ที่ต้องการ Add เข้ามาอยู่ภายใต้ vCenter Server

Step5: ใส่ User Name และ Password ของ Server

Step6: ตรวจสอบความถูกต้องของ Server

Step7: Assign License ให้กับ vCenter Server

Step8: Disable Lockdown mode เพื่อให้ users สามารถ remote เข้ามายัง Server ในภายหลังได้

Step9: เลือก vm Location ให้เป็น DataCenter ที่ต้องการ

Step10: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนกด Finish

Step11: พบว่า Server ที่ Add มาได้เข้ามาอยู่ภายใต้ DataCenter ของ vCenter Server แล้ว

2.วิธีย้าย VM ข้าม Server ผ่าน vCenter Server

** Requirement: Server ต้นทางและปลายทางของ VM จะต้องอยู่ภายใต้ vCenter Server เดียวกัน

2.1 การ Migrate VM

ใช้ได้กรณีที่ Server ทั้งสองตัวสามารถ ping ถึงกันได้ โดยวิธีนี้จะไม่มี Downtime

Step1: คลิกขวาที่ VM ที่ต้องการ Migrate แล้วเลือก Migrate หรือจะใช้วิธีการ Drag and Drop VM จากต้นทางไปยังปลายทางก็สามารถทำได้

Step2: เลือก Migration Type

Step3: เลือก Compute Resource ที่ต้องการให้ VM ทำงาน

Step4: เลือก Network ปลายทางที่ต้องการ Assign ให้ VM

Step5: เลือก vMotion Priority

Step6: ตรวจสอบความถูกต้องของการ Migrate

Step7: พบว่า VM ได้ถูก Migrate มายัง Host ปลายทางแล้ว

2.2 การ Clone VM

วิธีนี้จะใช้ในกรณีใดก็ได้ แต่จะมี Downtime 1 reboot

Step1: คลิกขวาที่ VM ต้นทางที่ต้องการ Clone เลือก Clone >> Clone to Virtual Machine..

Step2: ตั้งชื่อ VM ที่ต้องการ Clone และเลือก DataCenter ปลายทาง

Step3: เลือก Server ปลายทาง

Step4: เลือก Virtual Disk Format ( แนะนำให้เลือกเป็น Same format as source ), VM Storage Policy และ DataSource ที่ต้องการที่ใช้สำหรับเก็บ Cloned VM

Step5: เลือก Clone Option

Step6: ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกด Finish

Step7: รอจนกว่า Cloning process เสร็จสิ้น จะพบว่า Cloned VM ได้ถูกสร้างขึ้นที่ Server ปลายทางพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว