วิธีการ Deploy VMware vCenter Server บน ESXi Host

บทความนี้ จะมาอธิบายวิธีการลง VMware vCenter Server แต่ก่อนจะไปถึงวิธีการลง เรามาทำความรู้จัก VMware vCenter Server แบบคร่าวๆกันก่อนดีกว่า

VMware vCenter Server คืออะไร?

 • VMware vCenter Server คือ product ของ VMware ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการกับ product อื่นๆของ VMware เช่น VMware ESXi, vSphere Storage, VM ทั่วๆไป หรือแม้แต่จัดการกับ vCenter อื่นๆก็สามารถทำได้ โดยคุณสมบัติหลักของ vCenter Server มีดังนี้
  • vSphere vSphere High Availability (HA)
  • vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
  • vSphere Storage DRS (SDRS)
  • vSphere vMotion (Host and Storage)
  • vSphere Fault Tolerance (FT)

วิธีการลง VMware vCenter Server

     Step 1: เตรียม ESXi Server สำหรับการลง vCenter ให้พร้อม
     Step 2: Mount File vCenter ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่
     Step 3: เข้าไปที่ Path ดังรูป แล้วดับเบิ้ลคลิกไฟล์ installer.exe

Step 4: จะปรากฎเมนูดังรูป กด Install

Step 5: การ Install แบ่งเป็น 2 Stage ดังนี้

 • Stage 1: เป็นการ Deploy new appliance
 • Stage 2: เป็นการ Setup appliance ที่ Deploy เสร็จแล้ว

จากนั้นกด Next เพื่อเข้าสู่ Stage ที่ 1

Step 6: เลือก Type การ Deploy (แนะนำเป็นแบบ Embedded)

Step 7: กรอกข้อมูล ESXi Server ที่ใช้สำหรับลง vCenter

Step 8: กรอกชื่อ และ Root password ของ VM

Step 9: เลือก Deployment size โดยให้ดูจาก จำนวน Hosts และ VMs ที่ต้องการให้ vCenter บริหารจัดการ จากนั้นค่อยจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น

 • ในระบบต้องการบริหารจัดการ 50 Hosts และ 400 VMs ให้เลือก Deployment size เป็น “small” และจัดหา Server สำหรับ vCenter ที่รองรับการ Deploy แบบ small เป็นต้น

Step 10: เลือก Datastore

Step 11: ตั้งค่า Network ที่ใช้

Step 12: Deploy vCenter (ใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชม. ขึ้นอยู่กับ Hardware ของ Server นั้น ๆ)

Step 13: เมื่อ Deploy เสร็จ ให้กด Continue

Step 14: จากนั้นจะเข้าสู่ Stage 2 ให้คลิก Next

Step 15: เลือก Sync เวลาของ vCenter (สามารถเลือก Sync เวลากับ ESXi หรือ NTP Server ได้)

     Step 16: กรอกข้อมูล Domain และ Password สำหรับการ Login เข้า vCenter

     Step 17: ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วคลิก Finish (แนะนำให้ Capture ข้อมูลส่วนนี้ไว้)

     Step 18: สิ้นสุดการ Setup สามารถกด Appliance Get Start Page เพื่อ Login เข้า vCenter Server หรือกด Close เพื่อปิดหน้าต่างนี้ได้

     Step 19: จะปรากฎหน้าต่างของ VMware ให้คลิก Launch Vsphere Client (HTML5)

     Step 20: จะประกฎหน้าต่าง Vsphere Client ให้ใส่รหัส administrator@domain.local (สามารถกลับไปดูได้ใน Step )

     Step 21: จะปรากฎหน้าต่าง vCenter Server พร้อมใช้งาน