การติดตั้ง Cisco vIOS บน EVE-NG

ในบทความนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้ง Cisco vIOS ซึ่งเป็น Virtual Switch และ Virtual Router เอาไว้หรับสำหรับแลปบนโปรแกรม Network Simulator เช่น EVE-NG, GNS3 ซึ่งในบทความนี้ จะแสดงวิธีการติดตั้ง Cisco vIOS บน EVE-NG มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

Companent ต่างๆ ที่ใช้ในการทำติดตั้ง

 1. VMware Workstation Pro15
 2. EVE-NG
  สามารถดาวโหลดเว็บไซต์ https://www.eve-ng.net/index.php/download/#DL-COMM
 3. vIOS
  สามารถดาวโหลดได้จาก https://drive.google.com/drive/folders/1pHrVfsLKB_uA8ya95i3vME_ZZkgkScZ-
 4. Win SCP (โปรแกรม SFTP Client)
  สามารถดาวโหลดได้จาก https://winscp.net/eng/download.php

วิธีการติดตั้งมีดังนี้

 1. ติดตั้ง EVE-NG
  การติดตั้ง EVE-NG มี 2 รูปแบบ การติดตั้งบน Virtual Machine และการติดตั้งบน Ubuntu Server
  สามารถอ่านวีธีการติดตั้งได้จากเว็บไซต์ของ EVE-NG ดังข้อมูลด้านล่างนี้
  – การติดตั้งบน Virtual Machine  : https://www.eve-ng.net/index.php/documentation/installation/virtual-machine-install/
  – การติดตั้งบน Ubuntu Server(Bare-Install) : https://www.eve-ng.net/index.php/documentation/installation/bare-install/
  คู๋มือการติดตั้งที่ EVE-NG ทำไว้ค่อนข้างจะละเอียด สามารถทำตามแต่ละขั้นตอนตามคู่มือได้เลย
 2. อัพโหลดไฟล์ vIOS ไปบน EVE-NG
  – บน EVE-NG จะทำตัวเองเป็น SFTP Server ทำให้เราสามารถอัพโหลดไฟล์ ขึ้นไปบน Server ได้ ผ่าน SFTP Client
  – ตรวจสอบ IP Address ของ EVE-NG


  – ใช้โปรแกรม SFTP Client เข้าไปที่ IP Address ของ EVE-NG


  – อัพโหลดไฟล์ vIOS จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปบน  File Server ของ EVE-NG โดย อัพไปที่ PATH : /opt/unetlab/addons/qemu/


  3. ตรวจสอบการติดตั้ง
  – Login เข้าใช้งาน EVE-NG ผ่านหน้าเว็บ และสร้างแลป Sheet ขึ้นมา
  – คลิกขวาเลือก Node


  – จะเห็นว่า vRouter และ vSwitch เพิ่มขึ้นมาบน EVE-NG และสามารถใช้งานได้แล้ว


  **วิธีแก้ หาก EVE-NG ไม่แสดง vIOS ที่เรา Add ขึ้นไป ให้ไปที่ หน้า Terminal และใช้คำสั่ง
  /opt/unetlab/wrappers/unl_wrapper -a fixpermissions 
  และจากนั้นเข้าไปตรวจสอบอีกครั้ง