การเปลี่ยนเมนู Cisco IP Phone เป็นภาษาไทย

1. ตรวจสอบ Version ของ CUCM

Dowload Locale file ให้ตรงกับ Versionของ CUCM จาก เว็บไซค์ software.cisco.com/download ตรวจสอบเวอร์ชันได้จากหน้าแรกของ CUCM หรือไปที่เมนู About

2. Setup SFTP หรือ FTP Server
ในบทความนี้ Setup SFTP บน Laptop โดยใช้ โปรแกรม SolarWinds SFTP/SCP

3. Upgrade Locale File บน CUCM
สามารถ upgrade ได้ทั้งบนหน้าเว็บ และผ่าน CLI ในบทความนี้ จะแสดงวิธีการอัพเกรดผ่าน CLI

  • SSH ไปที่ IP ของ CUCM และใช้คำสั่ง

util system upgrade initiate

  • เลือก Source : เป็น Remote Filesystem SFTP และใส่ข้อมูลตาม Wizard
  • ระบบจะแสดงรายชื่อไฟล์ที่อ่านได้จาก SFTP Server ให้เราเลือก File ที่เราต้องการ
  • เชคข้อมูลไฟล์ที่ CUCM Dowload มา และ กด “Yes” เพื่อยืนยันการติดตั้ง

4. Restart CUCM โดยใช้คำสั่ง

util system restart

5. เลือกภาษาบน CUCM เป็นภาษาไทย

  • ไปที่ System–>Enterprise Parameter–>Default User Locale เลือกเป็น Thai Thailand
  • Reset restart CUCM ระบบจะ Reset Phone ทั้งหมดในระบบ และ Apply ค่า ภาษาใหม่ลงไป

6. ตัวอย่างเมนูภาษาไทย
หลังจากที่ IP Phone Reboot ขึ้นมา จะเห็นว่าเมนูการแสดงผลเป็นภาษาไทย รายชื่อผู็ติดต่อตอนโทรเข้า โทรออก และเสียงแจ้งเตือนของระบบจะเป็นภาษาไทย ทั้งหมด

Reference: https://community.cisco.com/t5/ip-telephony-and-phones/change-phone-language/td-p/2910610